Kredietverlening trekt aan

Gepubliceerd op 18/11/2016

Van de bedrijven die in 2016 een krediet hebben aangevraagd, heeft 79% het volledige bedrag kunnen aantrekken. 7% krijgt de aanvraag gedeeltelijk ingevuld en 13% krijgt de aanvraag niet ingevuld. Dit blijkt uit de Panteia Financieringsmonitor 2016. De monitor geeft een beeld van de MKB-kredietverlening aan het Nederlandse bedrijfsleven en wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken samengesteld.

Wat zijn redenen om wel of geen krediet te verlenen? En wat zijn criteria voor het selecteren van een financieringsadviseur?

Redenen om wel of geen krediet te verlenen

Niet geheel onverwacht zijn de financieringsaanvragen van snelle groeiers, winstgevende bedrijven en bovengemiddeld solvabele bedrijven relatief succesvol. Als meest genoemde reden om een financieringsaanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen, wordt in de monitor het te hoge risico en de ongunstige vermogensstructuur (solvabiliteit) genoemd. Van de geherfinancierde bedrijven is een deel in staat de rentekosten omlaag te krijgen. Echter, hier staan wel andere financieringskosten en scherpere voorwaarden, zekerheden of ander onderpand tegenover.

Verwachte financieringsbehoefte

In de nabije toekomst verwacht 22% van het kleinbedrijf (10 – 49 werknemers) en 28% van het middenbedrijf (50 – 249 werknemers) een financieringsbehoefte. Deze behoefte ontstaat met name door het op peil willen houden van het werkkapitaal, investeringen in bedrijfsmiddelen en andere vaste activa. Hierbij speelt in 83% van de gevallen – in de oriëntatiefase – het aantrekken van extra vreemd vermogen een belangrijke rol. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren en is met name ingegeven door het bredere aanbod van financieringsvormen (zoals leasing en crowdfunding) en het streven naar meer autonomie.

Financieringsadviseur gewaardeerd met cijfer 7.7

Wat verder opvalt, is dat 33% van de bedrijven die zich oriënteren op een financieringsaanvraag, zich laat bijstaan door een bedrijfsadviseur of een financieringsadviseur. Zij waarderen dit advies met een 7.7. Ter vergelijking: 43% van de bedrijven laten zich adviseren door haar huisbank, welk advies met een magere 6.6 wordt gewaardeerd.

Criteria voor selecteren financieringsadviseur

Heeft u behoefte aan financiering of wilt u een financieringsaanvraag doen? Hieronder een lijst met criteria waar een specialistische bedrijfsadviseur minimaal aan moet voldoen:

  • Geeft onafhankelijk advies en is niet gelieerd aan de verkoop van een product;
  • Praat u niet naar de mond, maar durft (ongevraagd) een afwijkende mening te geven;
  • Kan een beeld schetsen van nieuwe trends en oplossingen in het financieringslandschap;
  • Heeft minimaal 10.000 uur ervaring met professioneel adviseren en evalueert met u;
  • Heeft een individuele resultaatdoelstelling, bijvoorbeeld een gekwantificeerde kostenbesparing of beoogde totaaloplossing van een financieringsvraagstuk.

Meer weten? Neem contact op.