Kredietverzekering belangrijk instrument om handel te faciliteren

Gepubliceerd op 19/11/2021

Nederland is van oudsher een land van handelaren. Tegenwoordig houdt een groot deel van de mkb-bedrijven zich bezig met handel. Dit houdt in dat zij in veel gevallen niet zelf produceren, of dat ze in ieder geval een aanzienlijk deel van hun product ergens anders laten produceren. Deze bedrijven kopen producten in nadat ze de orders hebben ontvangen, maar soms ook al daarvoor, waardoor ze bewust enig voorraadrisico lopen. Kredietverzekeringen kunnen een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat de handel stil komt te liggen. In dit artikel leggen wij uit hoe een kredietverzekering de handel bespoedigt en ervoor zorgt dat de financiering makkelijker gaat.

Voorraad financieren met leverancierskrediet

Handelsbedrijven hebben doorgaans weinig vaste activa op de balans staan, weinig tot geen machines en een bedrijfspand dat vaak is gehuurd. De voorraden en met name ook de debiteuren bepalen de balans en daarmee ook de financieringsbehoefte. Als de inkoop binnen Europa plaatsvindt, kunt u de voorraden in ieder geval voor een deel financieren met leverancierskrediet. Bij inkoop uit het Verre Oosten of bijvoorbeeld de VS zal dit niet het geval zijn en dient u de inkoop, in het gunstigste geval, te betalen bij levering van de goederen.

Financiering bij de bank

Voor de financiering van de handelsdebiteuren is de bankier de aangewezen partij. De huisbank is onder voorwaarden vaak bereid om de vorderingen voor 50% of, in het beste geval, 70% te financieren. Dit altijd met een maximumbedrag dat zij bepalen op basis van de financiële rating van uw onderneming. Dit op basis van de laatste definitieve jaarstukken. Bij een gezonde groei loopt uw bedrijf daardoor al snel tegen de limiet aan en komt de handel stil te liggen.

Financiering bij factormaatschappijen

Gespecialiseerde debiteurenfinanciers, de factormaatschappijen, gaan vaak verder in de financiering en zijn meer bereid naar de toekomst te kijken. Zij financieren daardoor hoger en gaan vanzelf mee in de groei van het bedrijf. De kwaliteit van de debiteurenportefeuille is dan belangrijker dan de balans van de onderneming in voorbije jaren. De kwaliteit bepalen zij op basis van de spreiding van de debiteuren, het betaalgedrag, zaken als disputen en ook de hoeveelheid creditnota’s. Is de kwaliteit van uw portefeuille goed, dan krijgt u al snel een hogere financiering dan bij de huisbank. En dat ook nog vaak met minder zekerheden en voorwaarden.

Tot wel 90% hogere financiering

Wat veel ondernemers zich niet realiseren, is dat wanneer ze hun debiteurenportefeuille verzekeren de financiering altijd hoger is, tot wel 90%. Hierdoor kan uw bedrijf makkelijker groeien en de kansen pakken die de markt biedt. Bij een goed gespreide debiteurenportefeuille kijkt de financier vaak niet eens naar de limieten per afnemer, maar slechts naar de dekking op de totale portefeuille. Bijkomend voordeel is dat het risico van non-betaling door de afnemers gedekt is en de kredietverzekeraar u tijdig kan waarschuwen wanneer een klant er financieel slechter voor komt te staan. Wanneer een afnemer onverhoopt een te lage kredietlimiet krijgt, biedt dit u de mogelijkheid betere betaalcondities af te dwingen. Voor een klein percentage (0,15% tot zo’n 0,3%) van de omzet is uw onderneming beter gefinancierd en zijn de risico’s verkleind. Veel beter wordt het niet!

Meer informatie

Wilt u weten of een kredietverzekering geschikt is voor uw onderneming, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten? Neem contact op.