Leveren op krediet? Doe het slim!

Gepubliceerd op 06/03/2024

Iedere ondernemer moet risico’s nemen, zeker in het begin. Maar naarmate de onderneming groeit, worden de risico’s groter en ook vaak minder inzichtelijk. Goede ondernemers weten de risico’s goed te managen. Maar helaas lukt dat niet altijd. Ondernemen is ook kunnen omgaan met tegenvallers, daarvan leren en weer doorgaan. Vallen en weer opstaan. En daarbij is het is essentieel om te leren van gemaakte fouten.

Zo is het ook met debiteurenrisico’s. Kleine debiteurenverliezen hebben nagenoeg geen impact op de continuïteit van de onderneming. Heel veel kleine verliezen of een grote calamiteit weer wel. Het kan zelfs betekenen dat het voortbestaan van de eigen onderneming in gevaar komt. Tegelijkertijd is het bieden van krediet aan afnemers ontzettend belangrijk. Sterker nog: voor veel bedrijven is het de levensader om zaken te kunnen doen. Sinds de financiële crisis van 2009 zijn banken erg terughoudend geworden bij het financieren van bedrijven, met name in het MKB-segment. Hierdoor is het belang van leverancierskrediet enorm groot geworden.

Vangnet

Maar leveren op krediet betekent ook risico nemen. Dat moet je gecalculeerd doen. Check dus iedere klant op kredietwaardigheid en blijf dit continu monitoren. Kredietverzekeraars beschikken over de meest actuele informatie over de kredietwaardigheid van bedrijven en signaleren ook vaak snel als de kredietwaardigheid afneemt of als er betalingsproblemen zijn. Met een kredietverzekering heb je ook een vangnet als het alsnog misgaat, want dat kan altijd gebeuren. We hebben de afgelopen periode weer vele faillissementen voorbij zien komen, sommige zie je al lang aankomen. En soms gebeurt het plotseling, als een donderslag bij heldere hemel. Hoe dan ook, het kan je eigen onderneming direct in de problemen brengen.

Extra werkkapitaal

Het verstrekken van krediet aan afnemers geeft ook direct druk op je werkkapitaal. Dit kun je managen door je leverancierskrediet te verruimen. Maar het kan ook nodig zijn om extra werkkapitaal aan te trekken. Factoring is hiervoor een geschikt product. Bij Xolv zijn we continu bezig om risico’s voor onze relaties te managen en om het werkkapitaal te optimaliseren. Uiteraard beslissen onze relaties zelf welke risico’s ze willen nemen, maar het is goed om continu te weten welke risico’s je neemt.

Meer weten? Neem contact op.