Liquiditeitsproblemen in de vakantiemaanden – hoe wapent u zich?

Gepubliceerd op 18/06/2020

De vakantieperiode breekt aan. Voor veel mensen wordt het een andere vakantie dan gepland. Maar wat niet anders zal zijn, is dat veel bedrijven juist in deze zomermaanden in de liquiditeitsproblemen komen. Nu misschien nog wel erger dan de afgelopen jaren. Want hoewel de overheid goede maatregelen heeft genomen om bedrijven te steunen tijdens de coronacrisis, is het maar de vraag of deze maatregelen afdoende zijn. In dit artikel leggen we uit waar de zomerse liquiditeitsproblemen vandaan komen en, nog belangrijker, hoe u zich daartegen kunt wapenen.

Veel faillissementen in de zomermaanden

Traditioneel zien we een piek in de faillissementen in de maand juni. De oorzaak hiervan is even simpel als pijnlijk: nadat het vakantiegeld is uitbetaald en de loonheffing hierover is afgedragen, kunnen de nog te betalen facturen niet meer worden voldaan. De liquide middelen daarvoor ontbreken simpelweg bij veel bedrijven. Er bestaat gegronde vrees dat het aantal faillissementen dit jaar nog hoger zal liggen. De coronacrisis heeft de afgelopen maanden veel sectoren in het hart geraakt. Het is maar de vraag of alle getroffen ondernemingen deze steek te boven komen. Zelfs als ze gebruik maken van de steunmaatregelen van de overheid zou het alsnog einde verhaal kunnen betekenen voor veel van hen.

Bedrijven die de ‘vakantiegeldaanslag’ overleven, moeten zeker niet te vroeg juichen. Want vaak zijn de problemen dan nog niet voorbij. Na de uitbetaling van het vakantiegeld volgt immers de besteding daarvan: de vakanties zelf. Een periode waarin de omzet een bepaalde tijd vermindert of zelfs (door zomersluiting of de bouwvak) helemaal wegvalt. Maar de vaste kosten lopen in deze periode wel gewoon door. Ook in de maanden september en oktober levert dit vaak liquiditeitsdruk op, zelfs voor bedrijven die dit hebben ingecalculeerd.

6 tips: zo wapent u zich tegen afnemers met betalingsproblemen

Gezien de geschetste situatie is het dus niet ondenkbaar dat uw afnemers ergens in de komende maanden niet in staat zijn om u te betalen. Gelukkig kunt u zich daartegen wapenen. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder. We hebben 6 concrete tips voor u op een rij gezet waarmee u uw voordeel kunt doen.

  1. Ons eerste advies is om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk te bevestigen. Wellicht een inkoppertje, maar er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die hun afspraken niet goed op papier hadden staan (en daardoor geen poot hadden om op te staan).
  2. Houd – wanneer u een kredietverzekering heeft – rekening met de uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Verwacht u dat uw debiteur niet binnen de gestelde termijnen betaalt, dan is het verstandig om vooraf een uitstel van incasso aan te vragen bij uw kredietverzekeraar. Doet u dit niet, dan kan uw kredietverzekeraar een mogelijke schadeclaim afwijzen. Neem dus het zekere voor het onzekere!
  3. Wordt de achterstalligheidstermijn niet overschreden, dan kunt u dit zonder overleg met uw kredietverzekeraar accepteren. Let op: de oorspronkelijk overeengekomen vervaldag blijft dan wel van toepassing.
  4. Wordt de achterstalligheidstermijn wel overschreden, dan dient u dit verzoek aan uw kredietverzekeraar voor te leggen. De kredietverzekeraar gaat dan kijken of zij u toestemming verleent om verzekerd door te leveren.
  5. Heeft u afnemers in Duitsland, wees dan extra alert op hun betalingsgedrag. Mochten zij failliet gaan, dan loopt u het risico dat de Duitse curator de aan u als leverancier betaalde bedragen terugvordert. Dit kan zelfs tot vier (!) jaar terug. Uitgebreide informatie over deze zogenoemde insolvenzanfechtung leest u in ons eerder gepubliceerde artikel ‘Help! De Duitse curator vordert betaalde omzet terug’.
  6. Mocht u een verzoek krijgen tot uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn, neem dan contact met ons op. Wij checken de kredietwaardigheid van uw afnemer en toetsen of er meerdere betalingsregelingen lopen. In overleg met uw kredietverzekeraar kan een uitstel van betaling geaccepteerd worden, waardoor uw vordering verzekerd blijft.

Wij adviseren u graag

We hopen dat u zich met deze tips kunt wapenen tegen de verwachte liquiditeitsproblemen in de zomermaanden. Wilt u meer weten over wat u kunt doen indien uw afnemer tijdelijk niet in staat is te betalen, of heeft u een specifiek verzoek ontvangen tot uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn? Onze specialisten adviseren u graag.

Meer weten? Neem contact op.