Maatwerkoplossingen voor u!

Gepubliceerd op 23/11/2018

De traditionele kredietverzekeringsmarkt is de laatste jaren fundamenteel aan het veranderen. Zo zijn er enkele nieuwe verzekeraars toegetreden, die akkoord gaan met het dekken van slechts één risico. Zij zetten de kredietverzekeringsmarkt onder druk, wat resulteert in steeds meer ‘producten op maat’. Welke producten zijn dit en wat bieden zij voor mogelijkheden voor uw bedrijf? Drie voorbeelden.

‘Single Risk’-oplossingen: bescherming tegen één debiteur

‘Heel lang boden kredietverzekeraars alleen de mogelijkheid om een volledige debiteurenportefeuille af te dekken’, vertelt Paul van Uden, Algemeen Directeur van Xolv. ‘De klassieke kredietverzekeraar gaat uit van het spreidingsprincipe. Hierbij worden alle debiteuren van een bedrijf opgenomen in de verzekeringsoplossing. Dit zorgt voor een mix van goede risico’s en minder goede risico’s, wat de verzekeraar een zekere mate van comfort geeft.’

Vanuit de markt kwam echter steeds vaker de vraag om slechts enkele debiteuren of zelfs maar één debiteur te verzekeren. ‘Het gaat dan om een debiteur bij wie de individuele openstaande saldo’s bijzonder hoog zijn, waardoor ook de financiële schade bij niet-betaling groot is. Deze vraag heeft sommige verzekeraars ertoe aangezet om ‘Single Risk’-oplossingen aan te bieden. Die bieden bescherming tegen insolventie van één of een beperkt aantal debiteuren.’

‘Non-cancellable’-limieten: meer zekerheid voor de cliënt

Binnen een klassieke kredietverzekering heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de kredietlimiet te verlagen of zelfs in te trekken. Gebeurt deze verlaging of intrekking bij een grote en belangrijke debiteur, dan kan dit tot financieel gevaarlijke situaties leiden. Paul van Uden: ‘Omdat steeds meer bedrijven de behoefte hadden aan meer zekerheid, introduceerden enkele verzekeraars zogenaamde ‘non-cancellable’-limieten. Het gaat hierbij om dekkingen met niet-intrekbare limieten voor een maximale duur van één jaar.’

‘Top-up’-polissen: bijkomende dekking door een derde partij

Soms keurt de verzekeraar de kredietlimietaanvraag maar voor een gedeelte goed. Veel bedrijven willen echter de volledige kredietlimiet gedekt hebben. Voor deze bedrijven is de ‘Top-up’-polis geïntroduceerd. ‘Wanneer de primaire verzekeraar onvoldoende limiet geeft op een debiteur, kan een derde partij een bijkomende – tijdelijke of permanente – dekking verschaffen. Meestal neemt deze derde partij de termijnen van de primaire kredietverzekering over’, aldus Paul van Uden.

Wilt u meer weten over kredietverzekeringen of één van de bovenstaande oplossingen?
Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 8200295

Meer weten? Neem contact op.