Met deze herstelmaatregelen komt de economie er (hopelijk) weer bovenop

Gepubliceerd op 16/02/2021

Het is eind februari 2021 en we zitten nog midden in de Covid-19-pandemie en in een zware lockdown. Iedereen hoopt op een snelle verlichting van de maatregelen en spoedige vaccinatie, maar niemand kan voorspellen wat er op korte termijn gaat gebeuren. Toch kijken we in dit artikel al vooruit naar hoe onze economie kan herstellen van deze crisis.

Kredietverzekeraars terughoudend

De staatssteun van de overheid bij de kredietverzekeraars loopt eind juni 2021 af. Het is maar de vraag of de drie grote kredietverzekeraars deze steun nogmaals willen verlengen. Door de steun heeft men veel kredietlimieten die vanwege corona in problemen zijn gekomen, in stand kunnen houden. Maar aan de andere kant heeft het de kredietverzekeraars ook een jaar winst gekost. Wanneer de steun wegvalt, zullen de kredietlimieten op een aantal bedrijven ingetrokken worden. In combinatie met het wegvallen van de financiële steun van de overheid aan bedrijven kan dit niet anders dan leiden tot de nodige faillissementen.

EU investeert 1,8 biljoen

De Nederlandse regering heeft veel maatregelen genomen om bedrijven in nood te ondersteunen en heeft miljarden euro’s in het bedrijfsleven gestoken. Maar we moeten ook kijken naar de periode nadat we het virus overwonnen hebben. Vanuit de Europese Unie kunnen we in ieder geval de nodige steun verwachten. Met de langetermijnbegroting van de EU en het tijdelijk herstelinstrument NextGenerationEU wordt 1,8 biljoen euro in de EU-economie gestoken om te kunnen herstellen van de pandemie. Speerpunten hierbij worden:

  • Onderzoek en innovatie, via het programma Horizon Europe.
  • Transitie naar een klimaatneutrale en digitale EU (Digital Europe).
  • Paraatheid, herstel en veerkracht, via de faciliteit voor herstel en veerkracht rescEU en een nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health.
  • Modernisering van traditionele beleidssporen, zoals het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zodat deze zoveel mogelijk bijdragen aan de prioriteiten van de EU.
  • Bestrijding van klimaatverandering, met 30% van de EU-middelen het hoogste aandeel in de Europese begroting ooit.
  • Bescherming van de biodiversiteit en gendergelijkheid.

Op deze grote, overkoepelende thema zijn vervolgens weer veel subdoelen gesteld. De focus moet daarbij liggen op een duurzaam herstel van de economie, zodat deze subdoelen gefinancierd kunnen worden.

Nederland: snel een nieuw kabinet

En hoe zit het in Nederland? De verwachting is dat na de lockdown de economie weer snel aantrekt. Er zit veel geld in de markt, de meeste consumenten hebben flink gespaard. Dat leidt na de lockdown tot enorme bestedingen, zo verwachten de meeste experts. Tijdens de economische bloei van de afgelopen jaren heeft het Kabinet-Rutte III het huishoudboekje goed op orde gebracht, waardoor ze de huidige steunpakketten aan het bedrijfsleven kon geven. Maar dat geld moet weer terugverdiend worden en het reservepotje moet daarna weer gevuld worden voor een eventuele nieuwe crisis.

De aankomende verkiezingen worden dus cruciaal. Er moet een nieuwe regering komen, die daadkrachtig de economie weer op orde brengt en Nederland weer financieel gezond maakt, net als voor de coronacrisis. Een snelle formatie van een kabinet is daarbij een belangrijke voorwaarde. Hopelijk wordt dit ook door de mensen in Den Haag ingezien en zorgen de dagelijkse coronaperikelen niet voor vertraging.

Meer weten? Neem contact op.