Mijn debiteur is failliet. Wat nu?

Gepubliceerd op 19/04/2016

Heeft u goederen geleverd, maar bent u nog niet betaald? Wanneer uw debiteur failliet is, kunt u uw vordering rechtstreeks indienen bij de curator van de debiteur. In het Centraal Insolventieregister vindt u welke curator het faillissement afhandelt. Vanzelfsprekend dient u uw vordering te onderbouwen.

Doorstart

De curator, welke wordt benoemd door de Kantonrechtbank, is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van het bedrijf. Ook zal de curator de reden(en) voor het faillissement onderzoeken, in opdracht van de rechter. Daarbij onderzoekt hij ook of er een doorstart mogelijk is.

Wat doet de curator?

“Zolang uw debiteur niet failliet is, is er in principe nog niks aan de hand. Als de debiteur veel schulden heeft en een kantonrechter beslist dat er een bewindvoerder (curator) over het bedrijf wordt aangesteld, dan zou dit nog geen probleem moeten zijn. U kunt de curator dan zien als een betrokkene die op de financiële situatie en de bedrijfsmatige keuzes let.

Mr. Pim Nuiten, (curator Veldhuizen & Nuiten Advocaten te Dordrecht, www.veldlaw.nl):

“Vragen die ik als curator tijdens mijn onderzoek stel, zijn ondermeer:

  • Welke handelingen zijn er vlak voor het faillissement verricht?
  • Wie is er privé aansprakelijk?
  • Hoe zit het met de financiële zaken van de rechtspersoon die failliet is gegaan?
  • Welke bezittingen en schulden heeft diegene?

De curator heeft daarmee als doel een compleet en grondig beeld te krijgen van de huidige status van het bedrijf. De debiteur is verplicht volledig mee te werken met het onderzoek van de curator en mag geen informatie achterhouden.

De onderzoeksresultaten

De curator levert de resultaten van dit onderzoek in bij de rechter die de debiteur failliet heeft verklaard. In het traject dat daarna volgt, werkt de curator voor de crediteuren, ofwel de partijen waar debiteur nog geld aan verschuldigd is.

Het salaris van de curator wordt betaald uit het actieve vermogen van het failliet verklaarde bedrijf. Ook als de curator hulp nodig heeft van bijvoorbeeld een accountant, worden die kosten uit het bedrijf gehaald.

Schuldeisers met een preferente vordering hebben een bij wet erkend recht van voorrang. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, UWV en de banken.

Schuldeisers met een concurrente vordering komen aan bod op het moment dat de vorderingen van de preferente schuldeisers zijn voldaan. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen dan wel bijna geen vermogen meer over is om de concurrente vorderingen te voldoen.

Derhalve is het goed om te weten dat uw debiteuren goed verzekerd zijn en dat uw erkende vordering door de verzekeraar snel zal worden verwerkt en uitgekeerd!

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de specialisten van Xolv.

Meer weten? Neem contact op.