MKB Nederland overweegt zwarte lijst laatbetalers

Gepubliceerd op 09/02/2016

Als MKB zijn we de laatste tien jaar de grootste bank van Nederland. Massaal wachten ondernemers geduldig op betalingen, want nog altijd is elke klant er één. MKB Nederland overweegt een zwarte lijst van laatbetalers. Het CDA spreekt zelfs over boetes in een initiatiefnota, maar minister Kamp is het hier niet mee eens. Als ondernemer kunt u zelf ook kiezen voor praktischer oplossingen.

Boterzachte betalingstermijnen

We hebben allemaal last van te laat betalen. In de praktijk verlenen Nederlandse MKB-bedrijven het meeste krediet. Ook onderling trouwens: betalingsproblemen schuiven door in de keten. De wettelijke betalingstermijnen zijn boterzacht. Grote afnemers hebben de positie om hun condities te dicteren – en doen dat ook. Het maximum van 60 dagen is opgerekt tot 90 of zelfs 120.

De zwarte lijst

De zwarte lijst van MKB Nederland is geen nieuw idee. Diverse brancheverenigingen (bouw, mode) hanteren al signaleringslijsten die de aangesloten leden kunnen aanvullen en raadplegen. Privacywetgeving beperkt de reikwijdte van zulke zwarte lijsten, als ze al zijn toegestaan. En hoe blijven ze actueel?

Het geëigende instrument bij overschrijding van de betalingstermijn is het innen van boetes en/of toepassen van boeterentes. Maar geen ondernemer die ervoor voelt om zo de relatie met zijn klant in de waagschaal te stellen.

Hoe kunt u zich wapenen tegen laatbetalers?

Intussen zet dit structureel late betalen wel de liquiditeitspositie van de onderneming onder druk. Hoe kunt u zich daartegen wapenen? Uw kredietlimiet verhogen is de meest voor de hand liggende oplossing. Wat te doen als uw maximale kredietplafond is bereikt, terwijl er steeds nieuwe orders binnenstromen? Al dat uitstaande saldo wordt een kostbare oplossing.

Factoring kan dan aantrekkelijker zijn: vanaf dag één wordt er betaald: boter bij de vis. U heeft geen zorgen meer om het uitstaande saldo en u heeft als ondernemer de handen vrij om de veelbelovende expansie op te volgen!

Meer weten? Neem contact op.