MKB’er is de weg kwijt

Gepubliceerd op 06/11/2023

We hebben al vaker geschreven over de problemen die ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van financiering voor hun bedrijf. Het blijkt dat het de laatste tien, vijftien jaar steeds lastiger is geworden om via de gebruikelijke kanalen bedrijfsfinancieringen aan te trekken. We doelen hierbij op de algemene banken. Hiervan hebben we er in Nederland niet veel meer. We hebben het over ABN AMRO, ING en Rabobank en wellicht dat we de Volksbank ook nog mee kunnen tellen. Met name de eerste drie, met een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 80%, hebben zich de laatste decennia steeds verder uit de markt voor MKB-bedrijfsfinancieringen teruggetrokken. Terwijl de markt groeide, nam de kredietverlening aan het MKB in die periode met 16% af. Het aantal financieringen kleiner dan € 250.000 is in die periode zelfs met 40% afgenomen.

Doordat er maar drie serieuze banken in Nederland zijn, is er weinig onderlinge concurrentie. Dit zorgt ook nog eens voor hoge tarieven en slechte voorwaarden voor de MKB-ondernemer. Door het ontbreken van concurrentie wijzen de banken veel kredietaanvragen af. Het is zelfs zo erg dat er onlangs een artikel in Het Financieele Dagblad verscheen met als kop: ‘Nederlandse mkb’er staakt zoektocht naar financiering’. De grote vraag is nu: waar ligt de oplossing als de grootbanken de MKB-ondernemer niet meer helpen? 

Domme zet?

Vanuit Den Haag klinkt al langer de roep voor het oprichten van een MKB Staatsbank. Een door de overheid gefinancierde en gecontroleerde bank die de kredietverlening aan het MKB moet gaan verzorgen. Naar onze mening is dit een domme zet. Als de grootbanken het duur en te risicovol vinden om het MKB te bedienen, waarom zou een door de belastingbetaler gefinancierde staatsbank dat dan wel kunnen? Daarnaast is dit oneerlijke concurrentie t.o.v. de andere aanbieders van MKB-financieringen. Er wordt vaak verwezen naar de British Business Bank. Maar dat is geen echte bank, het is een platform. Een soort van door de overheid opgezette intermediair. Demissionair minister Adriaansens heeft al opdracht gegeven om een soortgelijke financieringshub in Nederland op te zetten.

Garantie en stimulering

Naar onze mening ligt de oplossing veel meer op het gebied van overheidsgaranties. We kennen al op beperkte schaal de staatsgegarandeerde BMKB-kredieten. Dit zou verder uitgebreid kunnen worden en de distributie daarvan zou ook via andere kanalen als crowdfunders, direct lenders en asset-based financiers moeten lopen. Een andere denkrichting gaat meer naar fiscale stimuleringsmaatregelen. Zo kent men in België de Win-Win Leningen waarbij de (particuliere) verstrekker een fiscaal voordeel geniet wanneer hij leningen verstrekt tot maximaal € 300.000. Deze leningen hebben ook nog eens een hefboomwerking, omdat ze als aansprakelijk vermogen worden aangemerkt. Hierdoor zullen andere, professionele financiers, sneller bereid zijn ook krediet beschikbaar te stellen. Gezien de grote hoeveelheid vermogende particulieren in Nederland is dit idee erg kansrijk.

Verantwoordelijkheid financieel adviseurs

Tenslotte ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de financieel adviseurs om de MKB-ondernemers de weg te wijzen in het woud van alternatieve financieringsmogelijkheden. Aanbieders zijn er genoeg, het vinden van de juiste vergt echter veel kennis en ervaring. 

Meer weten? Neem contact op.