Nieuwe IFRS-boekhoudregels: bent u al voorbereid?

Gepubliceerd op 21/01/2019

De in 2018 ingevoerde boekhoudregels onder de IFRS 9 hebben onder andere als doel, dat bedrijven hun debiteurenrisico’s nauwkeuriger en transparanter dan ooit in de balans weergeven. Om dit te bereiken hebben bedrijven de overstap moeten maken van een ‘werkelijk geleden verlies’-model naar het ‘verwachte verlies’-model. Een flinke uitdaging!

Wat moet u invoeren?

Met de invoering van het ‘verwachte verlies’-model, voorziet de IFRS 9 in een verbetering van de huidige voorzieningen voor kredietrisico’s. In het ‘werkelijk geleden verlies’-model troffen bedrijven vaak helemaal geen voorzieningen voor vorderingen die nog niet achterstallig zijn. IFRS 9 zorgt ervoor dat het risico op verliezen, dat nu eenmaal inherent is aan vorderingen, wordt verantwoord en afgedekt. Zelfs als de te verwachte verliezen laag zullen uitvallen.

Zo worden gegevens met betrekking tot het verlies bij toekomstige wanbetaling van belang, evenals andere externe risicofactoren zoals macro-economische ontwikkelingen. Gegevensanalyses moeten voor alle regio’s op eenduidige wijze worden uitgevoerd. Er moet rekening worden gehouden met sectorspecifieke factoren, waarbij de transparantie en controleerbaarheid van de onderliggende processen moet worden gewaarborgd.

Zijn aan de vereisten voor gegevensanalyse voldaan, dan is de volgende uitdaging het inpassen van alle kredietparameters die nodig zijn voor het berekenen van de verwachte verliezen (lees: het treffen van voorzieningen voor dubieuze debiteuren) in een model. Hierbij kan uit een verschillende benaderingen worden gekozen, die elk andere waarden voor de schattingen van de verwachte verliezen kunnen opleveren. De berekeningen die in het model worden uitgevoerd worden waarschijnlijk gesegmenteerd naar regio, sector, producttype of debiteurenrating. Ze moeten controleerbaar zijn en alle gegevens opleveren die nodig zijn voor rapportage onder IFRS 9.

Er bestaan diverse alternatieven voor het bepalen van de verwachte verlies-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ‘provision matrix’. Hierbij wordt gekeken naar de relatie tussen de mate van achterstalligheid en het optreden van kredietverliezen, wat vooral relevant is voor handelsdebiteuren bij corporates.

Hoe Xolv u kan helpen

De dekking die een kredietverzekering biedt, zorgt voor een vermindering van de eisen die aan de voorzieningen voor oninbare vorderingen worden gesteld. Met een kredietverzekering bent u ook gedekt tegen onverwachte wanbetalingen, waarmee u de volatiliteit op de winst- en verliesrekening vermindert. Wij kunnen u hierin adviseren en ook kunnen wij u helpen bij:

  • Verkrijgen van juiste informatie en data, via uw eigen business intelligence tools;
  • Inrichten van uw processen voor voorzieningen voor oninbare vorderingen;
  • Besparen van tijd ‒ onze platforms ondersteunen uw proces voor voorzieningen van oninbare vorderingen;
  • Ondersteuning op het gebied van incasso.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw huidige voorzieningen voor kredietrisico’s te verbeteren? Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.