Omzetpolis kredietverzekering: niet langer een must! 

Gepubliceerd op 06/02/2023

Exporteurs vragen meer en meer ondersteuning bij het incasseren van betalingen en afdekken van risico’s. De belangrijkste partners zijn nog steeds de banken, export verenigingen en kredietverzekeraars. Naast de traditionele kredietverzekeringspolis (de zogenoemde omzetpolis) zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe producten ontwikkeld. Zowel bestaande als nieuw toegetreden verzekeraars zoeken naar mogelijkheden om de nog altijd grote groep onverzekerde bedrijven aan zich te binden. Of juist naar mogelijkheden om bestaande verzekerden nog beter van dienst te zijn. Die ontwikkeling op de kredietverzekeringsmarkt leidt tot steeds meer innovatieve producten op maat.

 

Oplossingen

Onze oplossingen bieden kansen voor jouw organisatie. We zetten er vier op een rij: 

  1. Omzetpolis in landen met een lage credit rating

Alle verzekeraars kunnen makkelijk informatie verkrijgen in de Westers landen. Maar wij hebben goede contacten met een verzekeraar die veel informatie heeft en ook dekking geeft in de ‘moeilijke’ landen in (Noord-)Afrika, Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Balkan en Azië. Met rugdekking van deze kredietverzekeraar kunnen Nederlandse exporteurs beter concurreren met buitenlandse bedrijven. En zo hun omzet in deze opkomende (en daardoor soms uitdagende) landen verder uitbreiden. Onder de polis kan een exporteur alle export op de landen in de Zone buiten de EU verzekeren. 

  1. Single Risk: bescherming tegen één debiteur of één project

Heel lang boden kredietverzekeraars alleen de mogelijkheid om een volledige debiteurenportefeuille af te dekken. De klassieke kredietverzekeraar gaat namelijk uit van het spreidingsprincipe. Hierbij worden alle debiteuren van een bedrijf opgenomen in de verzekeringsoplossing. Dit zorgt voor een mix van goede en minder goede risico’s, wat de verzekeraar een zekere mate van comfort geeft. 

Vanuit de markt kwam steeds vaker de vraag om slechts enkele debiteuren, één debiteur of zelfs één project te verzekeren. Die wens vanuit de markt heeft sommige verzekeraars ertoe aangezet om zogenoemde Single Risk-oplossingen aan te bieden. Die bieden bescherming tegen insolventie van één of een beperkt aantal debiteuren. 

  1. Non Cancellable: meer zekerheid voor de cliënt 

Binnen een klassieke kredietverzekering heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de kredietlimiet te verlagen of zelfs in te trekken. Als deze intrekking of verlaging betrekking heeft op een grote en belangrijke debiteur, dan kan dit tot financieel gevaarlijke situaties leiden. Omdat steeds meer bedrijven de behoefte hebben aan extra zekerheid introduceerden enkele verzekeraars de zogeheten Non Cancellable-limieten. Het gaat hierbij om dekkingen met niet-intrekbare limieten voor een maximale duur van één jaar, en is alleen van toepassing op afnemers met een goede credit rating. 

  1. Top Up: bijkomende dekking door een derde partij

Soms keurt een verzekeraar een kredietlimiet aanvraag maar voor een gedeelte goed. Veel bedrijven willen echter de volledige kredietlimiet gedekt hebben. Speciaal voor die ondernemingen is de Top Up-polis geïntroduceerd. Wanneer de primaire verzekeraar onvoldoende limiet geeft op een debiteur, kan een derde partij een bijkomende – tijdelijke of permanente – dekking verschaffen. Meestal neemt deze derde partij de termijnen van de primaire kredietverzekering over.


Wil je meer weten over kredietverzekeringen of één van de bovenstaande maatwerkoplossingen?
Neem contact met ons op via info@xolv.nl of 073 –2082700.

Meer weten? Neem contact op.