Ondernemen is risico nemen

Gepubliceerd op 17/01/2024

Als ondernemer moet je risico’s nemen. Maar wel gecalculeerd natuurlijk. Waarbij je risico’s zo veel mogelijk beperkt. Uiteindelijk mag het de continuïteit van je onderneming niet in gevaar brengen. Toch worden er binnen ondernemingen nog steeds onverantwoorde risico’s genomen die in een aantal gevallen zelfs eindigen in een faillissement. Daarom is het belangrijk periodiek risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen die deze risico’s te beperken. Iedere onderneming moet dus tijd besteden aan risicomanagement!

Wat voor risico’s zijn er?

Eigenlijk zijn er te veel risico’s om op te noemen. Dat zou je zelfs angstig kunnen maken. Dat hoeft niet, want niet alle risico’s komen vaak voor én je kunt maatregelen nemen. Maar we willen toch een aantal belangrijke risico’s die een onderneming loopt benoemen:

 • Brand- en waterschade
 • Aansprakelijkheid voor producten of handelingen van werknemers
 • Stilstand machines
 • Fraude en cyberrisico’s
 • Insolventie van afnemers
 • Politieke risico’s in specifieke landen waar je zaken doet
 • Milieu
 • Economisch
 • Opvolging van eigenaren
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Wetgeving en fiscaliteit
 • Toenemende concurrentie
 • Technologische ontwikkeling
 • Compliance

Proces Risicomanagement

Risicomanagement is een gestructureerde manier om risico’s beter te beheersen, het is een proces waar je continu aandacht aan moet besteden en voor moet vragen. Met deze stappen kom je een heel eind:

 1. Verantwoordelijke voor risicomanagement binnen onderneming aanstellen
 2. Identificeren van de risico’s die de onderneming loopt
 3. Analyseren en prioriteren van deze risico’s
 4. Opstellen van maatregelen om risico’s te beperken
 5. Uitvoeren van betreffende maatregelen
 6. Periodiek controleren of maatregelen effectief zijn en bijsturen

Risicomanagement is dus een continu proces waar alle lagen en afdelingen van een onderneming bij betrokken zijn. Het belangrijkste is dat alle medewerkers van een onderneming zich bewust zijn van de risico’s die zich kunnen voordoen en daar actief mee aan de slag gaan. Een zakelijk leven zonder risico’s bestaat niet, een zakelijk leven met beheersbare risico’s wel!

Meer weten? Neem contact op.