Stel deze online alerts in en blijf op de hoogte van uw kredietverzekering

Gepubliceerd op 16/02/2022

Door de verdergaande digitalisering communiceren kredietverzekeraars steeds meer online met haar relaties. In dit artikel geven wij een overzicht van meldingen, berichten en waarschuwingen in uw online klantportaal die betrekking hebben op uw kredietverzekering. In het online klantportaal kunt u zelf instellen hoe u wilt dat de kredietverzekeraar u op de hoogte houdt. Vaak is dit per mail, online of allebei.

Online alerts kredietverzekering

De belangrijkste meldingen hebben betrekking op het dekkingsbeleid op uw klanten. Deze meldingen geven aan wanneer actie nodig is, bijvoorbeeld om de bestaande dekking te behouden. Ons advies is om deze meldingen per mail te ontvangen.

Niet alle verzekeraars hebben op dit moment evenveel mogelijkheden, maar veelal gaat het om de volgende categorieën:

Dekking op debiteuren

Als u deze categorie selecteert, krijgt u een lijst met alle debiteur- en kredietlimiet gerelateerde meldingen. Let op dat wanneer het vereist is dat u een actie uitvoert, u deze ook echt uitvoert. Zo niet, dan loopt u de kans om een limiet kwijt te raken. Zo geeft Atradius hier bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van nieuwe dekking aan.

Polissen

Hier krijgt u een lijst met alle polis- en factuur gerelateerde alerts.

Claims

Hier krijgt u een lijst met alle ingediende vorderingen en gerelateerde alerts.

Declaraties

Als u deze categorie selecteert, krijgt u een lijst met alle alerts die betrekking hebben op declaratieherinneringen.

Overige

Als u deze categorie selecteert, krijgt u een lijst met berichten, nieuws en publicaties.

Meer informatie

Wilt u hierover meer informatie ontvangen of heeft u behoefte aan advies op maat, neem dan contact op met de specialisten van Xolv.

Meer weten? Neem contact op.