Paul van Uden: ‘Deze crisis kunnen we alleen samen oplossen’

Gepubliceerd op 26/05/2020

In deze coronatijd stoort Paul van Uden zich aan bedrijven en partijen die zich niet coöperatief en flexibel opstellen. De algemeen directeur van Xolv pleit in onderstaand opiniestuk voor meer samenwerking in de keten, omdat dit volgens hem de enige manier is om zo goed mogelijk door de crisis te komen. Ook de kredietverzekeraars nemen daarbij hun verantwoordelijkheid, zo schrijft Paul. In tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken…

Verantwoordelijkheid ligt óók bij bedrijfsleven 

Vrijwel niemand zag deze coronacrisis aankomen. Ook toen China een lockdown afkondigde, dachten we dat het hier wel zou ‘overwaaien’. Laat staan dat we de economische impact konden doorzien. Inmiddels weten we wel beter. COVID-19 bepaalt al maanden ons leven en heeft een enorme impact op onze gezondheid, sociale contacten en de economie. Met name de horeca, de reis/vervoer- en retailsector worden hard geraakt. Voor supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en toeleveranciers van levensmiddelen pakt deze periode juist goed uit; zij zien hun omzet (fors) stijgen.

De overheid riep al snel een uitgebreid steunpakket in het leven om onder andere het bedrijfsleven te ondersteunen. Terecht, maar in mijn ogen ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven zelf. Het is van bijzonder groot belang dat de gehele bedrijfskolom elkaar ondersteunt en helpt om door deze crisis te komen. Zeker de kleinere leveranciers hebben extra tijd en extra lucht nodig om te overleven.

Gebrek aan flexibiliteit bij kapitaalkrachtigen 

Helaas hebben we de afgelopen tijd geconstateerd dat een aantal partijen dit heel anders ziet. Juist nu stellen ze zich minder flexibel op: ze verlengen betalingstermijnen, annuleren reeds geplaatste orders en stellen absurde voorwaarden aan nieuwe orders. Of ze betalen later, terwijl ze toch betalingskorting in mindering brengen. Daaronder bevinden zich zeker ook bedrijven die vorig jaar forse dividenden (soms zelfs miljarden!) aan aandeelhouders hebben uitbetaald. Juist nu zou het goed zijn als dergelijke partijen hun leveranciers sneller betalen. En als de leveranciers die kapitaalkrachtig zijn wat meer krediet geven aan afnemers die het moeilijk hebben. 

Gelukkig zien we ook genoeg goede voorbeelden van solidariteit en flexibiliteit. Denk aan onroerend-goedeigenaren die de huur voor horeca-ondernemers voor een paar maanden verminderen of zelfs kwijtschelden. Of brouwerijen of andere leveranciers die hen ondersteuning bieden. Zij hebben het goed begrepen. Het is namelijk van belang dat alle ondernemingen in de bedrijfskolom niet voor hun eigen geluk gaan, maar proberen de gehele keten in leven en draaiende te houden. Want als er één schakel tussenuit valt, functioneert de hele keten niet meer. En dan hebben alle partijen in die keten een probleem.  

Wat doen de kredietverzekeraars?   

Ook de kredietverzekeringsbranche draagt bij aan het beperken van de economische schade. Dit blijkt alleen al uit de volgende voorbeelden:  

  • Kredietverzekeraars hebben verzekerde leveranciers meer ruimte gegeven om betalingsuitstel aan afnemers te honoreren. 
  • Kredietverzekeraars gaan uiterst voorzichtig om met incassomaatregelen. 
  • De dekking op afnemers wordt zo lang mogelijk in stand gehouden, mits de betreffende afnemers bereid zijn recente financiële informatie te verstrekken. 
  • Er wordt (nog steeds) nieuwe dekking op afnemers gegeven en er worden ook (nog steeds) nieuwe kredietverzekeringen gesloten. 
  • Binnen afzienbare tijd zal de Nederlandse overheid staatssteun geven aan kredietverzekeraars, zodat zij met de garantie van de Nederlandse overheid dekking in stand kunnen houden, voor zowel Nederlandse als buitenlandse afnemers. 

Een belangrijke voorwaarde met betrekking tot bovenstaande punten blijft dat afnemers transparant moeten zijn met het verstrekken van recente financiële informatie. En dat zij met leveranciers en afnemers redelijke afspraken moeten maken over de acceptatie van orders, redelijke betalingstermijnen en leveringsvoorwaarden. 

Gedachtes over kredietverzekeraars achterhaald 

De in veel gevallen breed heersende gedachte dat kredietverzekeraars alleen de goede risico’s dekken en hun paraplu intrekken als het gaat regenen, is in mijn ogen echt, maar dan ook écht, achterhaald. Op basis van goede informatievoorziening kunnen de verzekeraars vaak toch dekking in stand houden op bedrijven die het moeilijk hebben. Het niet verstrekken van financiële gegevens aan kredietverzekeraars als het slecht gaat, lijkt misschien logisch maar is het zeker niet. Juist door het niet verstrekken van gegevens zullen kredietverzekeraars sneller limieten reduceren of intrekken.  

Mijn conclusie: met de steun van de overheid, banken, kredietverzekeraars en de solidariteit binnen het gehele bedrijfsleven kan de economie draaiende gehouden worden en zullen we deze crisis overwinnen. Zoals we ook andere crises hebben gewonnen door het mét elkaar te doen. Hopelijk wordt dat snel door iedereen ingezien.  

Paul van Uden 

Algemeen directeur Xolv 

Meer weten? Neem contact op.