Wel of geen politieke risicodekking in uw kredietverzekeringscontract?

Gepubliceerd op 21/03/2022

Xolv krijgt veel vragen of er nu sprake is van politieke risicodekking als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een makkelijke vraag, maar een wat gecompliceerd antwoord. In dit artikel geven wij een zo helder mogelijk antwoord op deze vraag.

Uw kredietverzekeringspolis biedt dekking tegen insolventie en vermoedelijke insolventie. Een betaling die uitblijft als gevolg hiervan zal in de regel gedekt zijn indien u aan de overige polisvoorwaarden voldoet. Een van de polisvoorwaarden is dat een debiteur of aandeelhouder niet op een sanctielijst staat. U kunt dit nagaan door de Europese sanctielijst (bevriezingslijst) en de lijst met VN-sancties te bekijken. Ben er alert op dat deze lijst dagelijks wijzigt.

Check Country Risk Map verzekeraar

Stel dat betaling alsnog uitblijft als gevolg van een politieke oorzaak, dan biedt de verzekerking dekking voor verliezen op debiteuren. Dit gaat om bedrijven of organisaties die gevestigd zijn in landen waarop volgens het landenoverzicht de politieke risicodekking van toepassing is, mits het land of debiteur of persoon niet op de sanctielijsten voorkomt. Een Country Risk Map vindt u op de website van uw verzekeraar.

Tip: Check ook of u voor Oekraïne en Rusland politieke dekking heeft opgenomen.

Overzicht politieke risico’s

De onderstaande situaties of gebeurtenissen vallen in het algemeen onder politieke risico’s:

  • Moratorium: uitstel of opschorting van een betalingsverplichting door een bedrijf of een land.
  • Transferrisico van valuta.
  • Een algemeen bindende maatregel, genomen in het land van de debiteur.
  • Oorlog: met uitzondering van de 5 grootmachten onderling.
  • Natuurramp: een cycloon, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of vloedgolf of andere vormen van natuurrampen in het land van de debiteur.
  • Onmogelijkheid uitvoering contract.
  • Intrekking van exportvergunning.
  • Wanprestatie overheid: het verzuim of de weigering van een overheidsdebiteur om enige bepaling van het contract uit te voeren. Deze gedekte schade-oorzaak geldt alleen als de kredietlimietbeslissing vermeldt dat de debiteur een overheidsdebiteur is.

Conclusie

Het is nog niet zo eenvoudig te acherhalen welke dekking u heeft aangaande politieke risico’s. Check daarom altijd bij ons of uw vordering gedekt is, want de situatie verandert voortdurend.

Meer weten? Neem contact op.