Rendementsverlies door valutaschommelingen?

Gepubliceerd op 06/11/2015

De redenen om internationaal zaken te doen zijn legio, bijvoorbeeld om grondstoffen, halffabrikaten of kant-en-klare producten uit te betrekken andere werelddelen. Indien de inkoop plaatsvindt in US Dollar en de verkoop in Euro’s is sprake van valutarisico.

Dit is direct van invloed op het transactie- én op het bedrijfsresultaat. Kleine koersschommelingen zijn doorgaans nog wel op te vangen en wellicht deels door te berekenen aan de afnemers. Maar wat kunt u doen als de koersschommelingen fors zijn? De US Dollar heeft ten opzichte van de Euro tussen maart 2014 en maart 2015 geschommeld tussen de € 1,39 en € 1,05. Heeft dit voor uw onderneming directe verliezen geleid?

De mogelijkheden van een termijncontract

In de regel kunnen koersbewegingen van 20-30% niet eenvoudig worden doorberekend aan de afnemers. In een enkel geval is de leverancier bereid om een deel van het valutaverlies te dragen. Maar in alle andere gevallen betekent het acuut rendementsverlies, tenzij het valutarisico tijdig is afgedekt. Een termijncontract is een mogelijkheid daartoe.

In een dergelijk contract wordt vooraf vastgelegd tegen welke koers u valuta op een bepaald moment koopt of verkoopt. Het verkoopresultaat is zodoende niet meer onderhevig aan koersschommelingen. Banken bieden klanten binnen een obligo- of valutafaciliteit de mogelijkheid aan om termijn- of spottransacties af te sluiten. Hiervoor zullen altijd zekerheden of zelfs creditdeposito’s gevraagd worden.

Als deze zekerheden het werkkapitaal of de liquiditeit aantasten is dit vaak ongewenst, nog afgezien van de koersmarge en eventuele bijkomende kosten die banken in rekening brengen voor dergelijke transacties.

De weg naar meer succes

Er zijn verschillende prima alternatieven voor het doen van termijn- en spottransacties. Deze laten niet alleen uw werkkapitaalpositie en bankrelatie onaangetast, maar leveren bovendien een kostprijsvoordeel op. Xolv wijst u graag de weg naar meer succes.

Meer weten? Neem contact op.