Risicomanagement en het debiteurenrisico

Gepubliceerd op 17/01/2024

Debiteurenrisico’s is vaak één van de grootste posten op de balans waarvan de waarde juist moet worden ingeschat. Je weet dat bij het ondernemerschap de nodige risico’s horen. Het is daarom verstandig deze risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen en te beheren. Dat doe je met je risicomanagement: een proces waarmee je continu risico’s in kaart brengt, beheerst, monitort en rapporteert.

Risico-identificatie

Wanneer je een nieuwe klant hebt gewonnen, dan identificeer je als het goed is ook het debiteurenrisico bij de eerste stap: de risico-identificatie. Het risico dat verscholen zit bij debiteuren, is dat jouw debiteuren niet of te laat betalen. In veel gevallen is dat een risico. Het is verstandig om maatregelen op te nemen in het management wat betreft debiteurenrisico. Buiten kredietinformatie van een onafhankelijke bron of verzekeraar is het noodzaak om zeker te weten dat je ook daadwerkelijk zaken doet met diegene die zich voordoet als jouw klant.

Tref maatregelen

Je kunt een aantal maatregelen treffen. Doe een identificatiecheck, KvK-controle, neem fraudepreventieve maatregelen en maak heldere betalingsafspraken. Onderdeel van een deal kan ook zijn het overhandigen en laten ondertekenen van je algemene voorwaarden. Dat helpt bij het inrichten van je debiteurenbeheer en eventuele vervolgstappen in het geval de debiteur niet betaalt.

Het debiteurenrisico beheersen met een kredietverzekering

Een andere maatregel om het debiteurenrisico te beheersen is het afsluiten van een kredietverzekering. Hier zitten meerdere risicobeheersende maatregelen in verscholen. Zo doe je onder andere van tevoren een kredietwaardigheidscheck van de potentiële klant. Daarnaast biedt de kredietverzekering ook incassodiensten aan waarbij je verzekerd bent van de incassokosten voor zover de hoofdsom gedekt is. En mocht je klant failliet gaan, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Meer weten? Neem contact op.