Sluit 2023 goed af. 7 tips om voordeel te behalen!

Gepubliceerd op 12/12/2023

De tijd dringt, dus we vallen met de deur in huis. Je kunt op de valreep van 2023 nog het één en ander doen om voordeel uit je kredietverzekering of financiering te halen. Lees de zeven tips en aan de slag dus! 

Tip 1. Check, check, dubbelcheck: kredietlimieten en debiteuren

De meeste kredietverzekeringen kennen een verzekeringsjaar van 12 maanden. Je betaalt dus kosten over alle kredietlimieten en checks over die 12 maanden. Ga eens na of je echt alle kredietlimieten nodig hebt. Wellicht kun je er een aantal laten vervallen. En kijk dan meteen ook even met welke debiteuren je door wilt gaan op basis van zelfbeoordeling.

Tip 2. Voorschotbedrag lager? Voorkom een te hoog voorschotbedrag

Geef vooral veranderingen in je verzekerde omzet op tijd aan ons door. Want dan kunnen wij de hoogte van de voorschotnota’s voor 2024 goed inschatten. De voorschotnota’s van de premie worden voorbelast met 21% assurantiebelasting over de geschatte binnenlandse (dus niet de buitenlandse) omzet. Lees ook even tip 5: je hoeft namelijk niet alles door te geven bij de berekening verzekerde omzet. 

Tip 3. Vraag tijdig uitstel van incasso aan

Verwacht je dat één van je debiteurs niet binnen de gestelde termijn betaalt? Dan is het slim om vooraf een uitstel van het incasso aan te vragen bij je kredietverzekeraar. Alle kredietverzekeringscontracten kennen een uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Vraag je niet op tijd uitstel aan? Dan kan een kredietverzekeraar je claim afwijzen.

Tip 4. Opschonen maar: voor betere ratio’s

Een van de grootste actiefposten op de balans is bij de meeste ondernemingen de post debiteuren. Kun je die post terugbrengen? Want dat leidt tot een interessante verbetering van je ratio’s op de balans. Nu is het dus de tijd om extra aandacht te besteden aan het incasseren van vorderingen en goed na te denken of je wanbetalers nog kunt laten incasseren door een bureau. Alternatief: het (tijdelijk) verkopen van je debiteuren. Je kunt je ‘niet verzekerde incasso’ overigens ook altijd bij ons indienen.

Tip 5. Je hoeft niet alles op te geven bij de berekening verzekerde omzet

Het einde van het verzekeringsjaar… dan moet je de verzekerde omzet aan je kredietverzekeraar doorgeven. Maar je hoeft geen opgave te doen over de omzet met: 

  • Particulieren;
  • Contante betalingen, vooruitbetalingen;
  • Overheidsinstellingen, tenzij er sprake is van politieke dekking;
  • Een nul-limiet of negatieve toetsing mits deze minder dan één jaar oud is;
  • Gelieerde debiteuren (denk aan een moeder- of dochteronderneming), tenzij dit gedekt is onder de polis.

Zodra de definitieve omzetopgave is vastgesteld, ontvang je een eindafrekening. Hierin worden de voorschotnota’s verrekend en de eventuele premierestitutie/toeslagregeling vastgesteld.

Tip 6. Check of je polis nog aansluit bij je huidige bedrijfsvoering

Dit voorkomt verrassingen en verkleint de kans op de afwijzing van een schadeclaim. Check daarom of je bijvoorbeeld gelieerde ondernemingen, onverzekerde landen, fabricage- en contractrisico’s of vooruitbetalingen nog wel wilt meeverzekeren. Controleer ook of de in de verzekeringspolis genoemde maximale betalingscondities, termijnen voor het indienen van incassozaken en schades, nog wel overeenkomen met je praktijk.

Tip 7. Vakantiesluiting? Neem dan vooraf actie

Kun je je polisverplichtingen niet binnen de termijnen genoemd in het polisoverzicht nakomen, omdat jouw bedrijf gesloten is vanwege de jaarlijkse vakantie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen hiervoor een passende oplossing aandragen.

Meer weten? Neem contact op.