Succesvol incasso voeren met behoud van klantrelatie

Gepubliceerd op 21/09/2016

In de media verschijnen steeds meer berichten dat de economie aantrekt. Een logisch gevolg zou dan moeten zijn dat het betalingsgedrag hierop anticipeert en verbetert. Niets is minder waar. Een langere betalingstermijn dan overeengekomen lijkt tegenwoordig haast de standaard te zijn. Het versturen van betalingsherinneringen behoort tot de orde van de dag. Dit komt de relatie met uw debiteur, die nog altijd klant is, niet ten goede. Zeker niet als de betaling uitblijft.

Eerst aanmaning, dan incasso

Bij het uit handen geven van een vordering wordt de hoofdsom verhoogd met vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten. Dit kan op grond van algemene (leverings)voorwaarden of op grond van de wet. Een aanmaning van een incassobureau maakt indruk en regelmatig leidt dit tot betaling of het overeenkomen van een betalingsregeling. Zo niet, dan wordt een incassotraject opgestart.

Inventarisatie verhaalspositie

De ervaring leert dat gerechtelijke procedures hoge kosten met zich meebrengen en de looptijd van het incassotraject enkel laat toenemen. Dit moet voorkomen worden en de verhaalspositie van de debiteur is hierbij van belang. Wordt vermoed dat betaling welbewust wordt nagelaten of wordt iedere vorm van medewerking geweigerd, dan brengt onze incassopartner Mariënbergh een bezoek aan de debiteur. Is het niet wenselijk om de debiteur persoonlijk te confronteren, dan wordt ter plaatse onderzoek ingesteld. Dit blijkt een zeer succesvolle methode, die in de meeste gevallen leidt tot betaling.

Weet goed met wie u zaken doet

Volgens Mariënbergh is het van belang goed in kaart te brengen met wie u zaken doet. Zorg dat u weet waar uw klant gevestigd is. Vul dit indien mogelijk aan met een credit check. Door dergelijke maatregelen consequent door te voeren, kunt u financiële schade als gevolg van wanbetaling voorkomen. Mocht toch financiële schade dreigen te ontstaan, dan zij wij in staat onderzoek te doen en passende maatregelen te nemen.

Meer weten? Neem contact op.