Tegen de stroom in

Gepubliceerd op 04/10/2022

Het economisch tij lijkt op veel fronten te gaan keren. Energieprijzen bevinden zich op historische hoogtes, de rente, nog niet zolang negatief, stijgt met vele procentpunten en blijft dat de komende maanden ook nog doen. Tot overmaat van ramp zorgt de oorlog in Oekraïne voor tekorten op veel gebieden en de onduidelijkheid over de afloop daarvan zorgt voor veel extra onzekerheid in de markt. Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo laag geweest als nu. In sectoren waar het nog crescendo gaat, kunnen vacatures niet Ingevuld worden en stijgen de lonen met soms wel 10% of meer. Voor zover we nog niet al in een recessie zitten, zal die zeker op korte termijn komen.

Meer dan genoeg redenen om als ondernemer flink op de rem te trappen. Kosten besparen waar mogelijk, oningevulde vacatures stopzetten en alle geplande investeringen schrappen. Vervolgens hopen dat de crisis kort en niet te hevig zal zijn, zodat de schade voor het bedrijf nog enigszins beperkt blijft. Dat is de logische reactie op een verwachte recessie.

Neem juist nu een voorsprong

Maar zoals ze zeggen, ‘only dead fish go with the flow’. Je kunt als ondernemer ook gebruik proberen te maken van een crisis. De prijzen zullen waarschijnlijk gaan dalen als gevolg van een mindere vraag. Dit heeft voor de onderneming aan de afzetmarkt een negatieve impact, maar biedt toch ook kansen. Dit kan daarom juist het moment zijn om te investeren in nieuwe markten of zelfs nieuwe machines, een nieuwe ICT-omgeving of een nieuw magazijn. Als de prijzen gaan dalen kan het doen van een investering interessant zijn. Er ontstaat voor de investerende partij een betere onderhandelingspositie en de lagere prijs van de investering compenseert de hogere rentekosten. Maar belangrijker nog, door nu te kiezen voor een hogere versnelling kan het wel eens zo zijn dat je als ondernemer een belangrijke voorsprong neemt op je directe concurrenten die wel de pas op de plaats maken. Je staat daardoor strategisch sterker in de markt op het moment dat deze weer aantrekt.

Meer kapitaal nodig?

Het aanboren van nieuwe markten of het investeren in vaste activa heeft vaak gevolgen voor de financiering van de onderneming. Zo kan er behoefte ontstaan aan extra werkkapitaalfinanciering omdat er meer geïnvesteerd moet worden in voorraden of omdat buitenlandse afnemers trager betalen. Maar ook kan er behoefte ontstaan aan leasing of een hypothecaire lening. Voor de ondernemer die ervoor kiest die belangrijke stap naar voren te maken regelen de professionals van Xolv Finance met veel plezier de best mogelijke financiering.

Interesse? Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Meer weten? Neem contact op.