Terugbetalen coronaschulden: past je bestaande financiering nog wel?

Gepubliceerd op 07/03/2023

Als goed ondernemer stel je jezelf regelmatig de vraag of de bestaande financiering nog past bij huidige én op korte termijn verwachte situatie van je bedrijf. Dat geldt altijd, maar zeker in de uitdagende periode die we hebben gehad en nog voor ons hebben. Denk maar aan alle coronasteun, waarvan de terugbetalingsplicht in oktober vorig jaar is begonnen.

We nemen je even mee terug in de tijd. Nauwelijks bekomen van de langslepende kredietcrisis van 2008, ontstond in maart 2020 grote paniek. Onze samenleving kreeg te maken met een virus waarvan we de ernst niet konden inschatten. Uiteindelijk duurde het ruim anderhalf jaar voordat we de pandemie enigszins onder controle hadden. De Nederlandse overheid kwam het bedrijfsleven razendsnel tegemoet met verschillende financiële regelingen. We hebben het dan over de NOW (loonsubsidie) voor alle bedrijven met serieuze omzetterugval, de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en later ook de mogelijkheid om zonder onderbouwing Loon- en Omzetbelasting uit te stellen. In totaal maakten meer dan 650.000 bedrijven hiervan gebruik. Het bedrag aan tegemoetkomingen bedroeg 34 miljard euro (!) en daarbovenop komt nog een bedrag van 21 miljard euro aan uitgestelde belastingen. Dit is het saldo per eind juni vorig jaar. Dat laatste bedrag moet door de bedrijven volledig worden terugbetaald, evenals een deel van de tegemoetkomingen. Dit omdat een grote groep bedrijven minder omzetterugval hadden dan ze eerder hadden verwacht.

Ongetwijfeld goede bedoelingen, maar…

De terugbetalingsplicht is in oktober 2022 begonnen. Voor de uitgestelde belastingen geldt een termijn van 60 maanden en als dat niet lukt kan een bedrijf een verzoek doen om dit op te rekken tot maar liefst 72 maanden. Voor de te veel ontvangen tegemoetkomingen geldt globaal hetzelfde. Alleen is het daarbij mogelijk om maandelijks NOW 1 terug te betalen en een vol jaar uitstel te krijgen voor NOW 2. Voor NOW 3 en later geldt dezelfde regel. De Nederlandse regering heeft ongetwijfeld goede bedoelingen gehad toen ze deze aflossingsregels bedacht. Waar zij geen rekening mee hield, was het feit dat Rusland haar buurland Oekraïne binnenviel en de daarmee gepaard gaande energiecrisis ontstond. Ze hield ook geen rekening met het feit dat door schaarste en opstoppingen in de distributieketen veel grondstoffen en halffabricaten moeilijk verkrijgbaar waren. En op het moment dat ze wel verkrijgbaar zijn, is de prijs vaak tientallen procenten gestegen.

Negatief effect?

Hoewel de meeste deskundigen niet verwachten dat we een lange en diepe crisis tegemoet gaan, kunnen deze effecten wel degelijk een negatief effect hebben op de rendementen van bedrijven op korte termijn. Aflossing van corona-schulden kan daardoor een probleem vormen. Als omzet en winst tegenvallen, zal een ondernemer andere maatregelen moeten nemen om aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Een strak debiteurenbeheer, eventueel ondersteund door geavanceerde software, kan ervoor zorgen dat het liquiditeitsbeslag van de debiteuren verlaagd wordt. Een beter voorraadbeheer kan tot hetzelfde effect leiden waardoor er liquiditeit vrijkomt. Is dit niet voldoende? Dan kan er voor een bepaalde korte periode een investeringsstop worden ingelast.

Als geen ander getraind

Wat doe je als er een negatief antwoord is op de vraag of de bestaande financiering nog past bij de huidige en verwachte situatie van je bedrijf? Dan zorg je ervoor dat er een analyse wordt gemaakt van de best mogelijke financieringsstructuur. De professionals van Xolv zijn als geen ander getraind in het maken van een dergelijke analyse. En nog belangrijker: ze vinden en implementeren de juiste financieringsstructuur. Regeren is vooruitzien en dat begint met het vinden van antwoorden op de juiste vraag! 

Meer weten? Neem contact op.