Tips voor het minimaliseren van de risico’s bij vooruitbetalingen

Gepubliceerd op 18/10/2021

De afgelopen periode heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de betalingsmogelijkheden bij leveranciers. Door schaarste en concurrentie vragen leveranciers steeds vaker om vooruitbetaling van grondstoffen en producten. Vaak vragen ze ook nog eens om hogere percentages van het totaalbedrag vooruit te betalen dan voorheen. Soms willen ze zelfs het volledige bedrag vooraf ontvangen. In dit artikel licht Menanynke Hulshof-Schippers toe welke risico’s dit voor u met zich meebrengt en geeft zij u tips om deze risico’s te minimaliseren.

Is vooruitbetalen wel zo verstandig?

Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is een goede en betrouwbare leverancier te hebben om uw zaken vlot te laten verlopen. U wilt natuurlijk zekerheid of uw leverancier wel (tijdig) levert en  uw vooruitbetaling gebruikt voor uw bestelling. Wellicht heeft uw leverancier financiële problemen, levert hij niet en dan bent u zomaar uw vooruitbetaling kwijt. Zeker bij een leverancier waar u voor het eerst zaken mee doet of die u niet goed kent, ligt dit op de loer. Het doemscenario voor u als ondernemer. Is vooruitbetalen wel zo verstandig?

Tips voor vooruitbetalen met zekerheid

Vooruitbetalen is dus niet zonder risico’s. De praktijk leert dat veel ondernemers niet weten dat en hoe deze risico’s te minimaliseren zijn. Om deze risico’s te minimaliseren heeft u een aantal opties:

  • Uw leverancier kan een Letter of Credit (LC) opstellen. Een LC is een bevestiging van de bank van uw leverancier dat zij kredietwaardig zijn om een eventuele vooruitbetaling terug te betalen als zij niet kunnen leveren. Deze LC moet in overeenstemming zijn met de wensen en eisen van alle (bancaire) partijen. Dit is vaak bewerkelijk, kostbaar, tijdrovend en Nederlandse banken zijn er vaak ook terughoudend in. Net als leveranciers.
  • U kunt het risico afdekken met een vooruitbetalingsverzekering. Dit is een speciale module die u kosteloos kunt toevoegen aan uw bestaande kredietverzekeringspolis. U betaalt alleen premie over de vooruitbetaling. De premie is gelijk aan het premietarief dat u betaalt voor uw debiteurenrisico’s; een promillage. Het is niet mogelijk om een vooruitbetalingsverzekering apart af te sluiten.

Overdragen aan een incassobureau

U zou kunnen denken: ‘Ik draag de vordering van de vooruitbetaling wel over aan een incassobureau.’ Helaas zijn dit langdurige en kostbare procedures en het behaalde resultaat is in deze gevallen veelal teleurstellend. Overweeg goed of dit een realistische optie voor u is.

Wat is er verzekerd met de vooruitbetalingsverzekering?

Wat is in de basis wel verzekerd?

  • Het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door uw leverancier (niet leveren) en de vooruitbetaling indien uw leverancier deze niet terugbetaalt als gevolg van deze niet-nakoming.
  • Insolventie van uw leverancier. 

Wat is in de basis niet verzekerd?

  • Vermoedelijke insolventie 
  • Incassokosten 

Wat is er precies verzekerd?

  • U bent verzekerd tot de afgegeven limiet door de kredietverzekeraar. Let op: aanvragen op Chinese leveranciers hebben over het algemeen een langere looptijd dan binnen Europa.
  • U bent verzekerd voor geleverde grondstoffen en producten die verband houden met uw ‘bedrijfsactiviteiten’.
  • De vooruitbetaling moet u hebben gedaan gedurende de looptijd van de verzekering.
  • De dekking begint zodra u een vooruitbetaling doet en eindigt zodra de goederen zijn geleverd of zodra de vooruitbetaling is terugbetaald. Deze periode mag veelal niet langer zijn dan 6 maanden.

Meer informatie

De veranderende markt heeft als gevolg dat meer en meer leveranciers vragen vooruit te betalen. Dit is zoals gezegd niet zonder risico’s. Per verzekeraar gelden specifieke aandachtspunten, dus informeer uzelf goed over de mogelijkheden en vereisten. Uiteraard staan onze specialisten voor u klaar.

Meer weten? Neem contact op.