Uitzendbureaus: vergroot uw uitzendkracht!

Gepubliceerd op 23/04/2019

In eerdere artikelen hebben we al aangegeven dat de uitzendbranche in zekere zin de graadmeter van de economie is. Als de economie aantrekt, dan stijgt het aantal uitzenduren en als de economische groei afneemt zien we dat terug in een dalend aantal uitzenduren. Nu de retailsector in zwaar weer blijft, is het voor uitzendbureaus belangrijk zich te wapenen tegen deze aanhoudende ontwikkeling.

Dit jaar wordt waarschijnlijk nog een goed jaar voor de uitzendbranche, maar er komen mindere tijden aan. Het is zaak om daar nu al op te anticiperen. De speciaal voor de uitzendbranche door Xolv ontwikkelde financierings- en debiteurenrisicoscan helpt daarbij.

Ontwikkeling van het aantal uitzenduren in Nederland

De groei van de wereldwijde en Nederlandse economie neemt af. Een logisch gevolg is dat het aantal uitzenduren de komende jaren ook weer afneemt. De ontwikkeling van het aantal uren in week 9-12 van dit jaar is als volgt:

Bron: ABU

ABU meldt dat in deze periode het aantal uren met 5% daalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Uitdagingen uitzendbranche

Ook tijdens de economische opleving van de afgelopen jaren kende de uitzendbranche de nodige uitdagingen en ontwikkelingen die nu ook nog gelden:

  • Tekort aan beschikbare arbeidskrachten;
  • Marges staan meer onder druk;
  • Kleinere uitzendbureaus doen het gemiddeld beter dan de grotere uitzendbureaus;
  • Consolidatie in de uitzendbranche zet door;
  • Bedrijven lenen steeds vaker flexkrachten in;
  • Uitzendbureaus breiden hun dienstenpakket verder uit.

Financierings- en debiteurenrisicoscan voor de uitzendbranche

Gezien de economische vooruitzichten is het zaak voor de uitzendbranche om nu reeds te anticiperen op mindere tijden. Zorg voor een strak debiteurenbeheer, verzeker je tegen debiteurenverliezen en zorg voor een goede financiering om zodoende over voldoende werkkapitaal te kunnen beschikken. Speciaal voor de uitzendbranche heeft Xolv een financierings- en debiteurenrisicoscan ontwikkeld waarin we de debiteurenrisico’s en de financieringsmogelijkheden snel inzichtelijk maken. Hierdoor wordt snel duidelijk waar een eventuele behoefte ligt en welke stappen wenselijk zijn te ondernemen.

Heeft u interesse in de speciaal voor de uitzendbranche ontwikkelde financierings- en debiteurenrisicoscan? Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.