Uw bank financiert op basis van verzekerde debiteuren, maar de limieten zijn te laag. Wat nu?

Gepubliceerd op 11/12/2015

De omvang van uw debiteurenportefeuille en kredietwaardigheid van de debiteuren zijn bepalend voor banken om uw kredietruimte vast te stellen. Wat zijn voor u de mogelijkheden om toch uw werkkapitaalfinanciering rond te krijgen als een kredietlimiet te laag is?

Deze vraagstelling kregen wij van een relatie in de automotive branche die op haar belangrijkste debiteur slechts een limiet kreeg van EUR 2 miljoen, terwijl EUR 4 miljoen gewenst was.

Ons plan van aanpak

Ons plan van aanpak richtte zich in eerste instantie op het verhogen van de limiet bij de bestaande verzekeraar. De debiteur in kwestie werd op de afdeling ‘bijzonder beheer’ van de kredietverzekeraar behandeld waardoor alle financiële informatie inclusief forecast en liquiditeitsplanning voorhanden waren. Op basis van deze informatie wilde de bestaande verzekeraar geen hogere limiet afgeven.

Krijg weer beschikking over liquide middelen

Xolv heeft de oplossing gevonden door bij een tweede verzekeraar een Top-Up kredietverzekering af te sluiten voor deze debiteur waardoor onze relatie op een zeer soepele manier weer kon beschikken over bijkomende liquide middelen. De voordelen van de extra financiering (die vaak goedkoper is dan de klassieke financiering via een bank) wegen ruimschoots op tegen de bijkomende kosten van de Top-Up verzekering.

Wilt u ook profiteren van meer financiële slagkracht, neem dan contact met ons op.

Meer weten? Neem contact op.