Uw vooruitbetalingen meeverzekerd op uw kredietverzekeringspolis?

Gepubliceerd op 11/12/2015

Het is mogelijk dat uw leverancier een vooruitbetaling vraagt omdat zij kosten moeten maken voor goederen of diensten die aan u geleverd gaan worden. Het kan om aanzienlijke bedragen gaan en dit brengt het risico met zich mee dat u uw vooruitbetaling kwijt bent als gevolg van een faillissement, surseance of schuldsanering, van uw leverancier. Als u beschikt over een kredietverzekering kunt u deze vooruitbetalingen meeverzekeren op uw polis.

Verzekeraars stellen als voorwaarde dat de leverancier kredietwaardig moet zijn, door een kredietlimietbeslissing die deze dekking goedkeurt. De waarde van de vooruitbetaling moet gedeclareerd worden onder de polis. Veelal is hetzelfde premietarief van toepassing.

Kredietrisicodekking

Kredietrisicodekking begint zodra u een vooruitbetaling doet aan de leverancier en eindigt zodra de goederen of diensten aan u zijn geleverd of zodra de vooruitbetaling aan u is terugbetaald. Er wordt een maximale periode gesteld tussen de datum van de vooruitbetaling en de contractueel overeengekomen leverdatum van de goederen of diensten. Vaak niet langer dan 6 maanden.

Wat te doen bij insolventie?

In het geval dat uw leverancier insolvent raakt en niet aan haar verplichtingen kan voldoen, volgt er een uitkering door de verzekeraar over de netto-factuurbedragen die vooruit zijn betaald en ontvangen zijn door uw leverancier tot aan het bedrag van de kredietlimiet.

Het Xolv-team informeert u graag nader over deze aanvullende verzekering die u extra zekerheid geeft in het zakendoen.

Meer weten? Neem contact op.