Paul van Uden: ‘Van de ene naar de andere crisis’

Gepubliceerd op 18/03/2022

COVID-19 heeft ons 2 jaar in de greep gehouden en een enorm effect op de wereldwijde samenleving gehad. Terug naar normaal was iets wat iedereen graag wilde. En toen kwam de Russische invasie in Oekraïne en nu staat de wereld wederom op zijn kop. In dit artikel bespreekt Paul hoe u uw bedrijf kunt beschermen tegen non-betaling van afnemers die gevestigd zijn in landen waar politieke onrust heerst en dus veilig zaken kunt blijven doen.

Het leed voor de bevolking van Oekraïne is met geen woorden te beschrijven. Het lijkt een actie van Poetin en een kleine elite naast hem die krampachtig de oude Sovjet-Unie willen herstellen. Zij maken de Russische bevolking monddood, terwijl de meerderheid niet achter deze verschrikkelijke oorlog staat.

Economische sancties

Om escalatie te voorkomen, hebben een groot aantal (vooral Westerse) landen besloten niet militair in te grijpen, maar Rusland onder druk te zetten door enorme economische sancties. Dit betekent dat zowel Russische personen als bedrijven op sanctielijsten zijn toegevoegd en u dus met deze personen en bedrijven geen zaken meer mag doen. Ook zijn Russische tegoeden bevroren en zijn diverse banken van het SWIFT-systeem afgesloten.

Voor (Nederlandse) bedrijven die zakendoen met Rusland en Wit-Rusland heeft dat een enorme impact. Formeel mag u dus met een groot aantal bedrijven en personen die op de sanctielijst staan geen zaken meer doen. Maar wanneer bedrijven niet op de sanctielijst staan, hoe komen goederen dan in Rusland en krijgt u deze wel betaald?

Kredietlimieten verlagen

De kredietverzekeraars hebben (net als bij de COVID-19-crisis) eerst geïnventariseerd hoeveel exposure verzekerden op Russische bedrijven hadden. Ze hebben de kredietlimieten verlaagd tot het openstaand exposure zodat zij eerst moesten betalen  voordat ze eventueel een nieuwe levering konden doen. Op dit moment verstrekken kredietverzekeraars geen nieuwe kredietlimieten meer op bedrijven in Rusland en Wit-Rusland. En inmiddels bouwen zij ook de dekkingen snel af die al waren afgegeven.

Wees voorzichtig

De vraag is natuurlijk of het nog moreel verantwoord is om zaken te doen met (Wit-) Russische bedrijven. Xolv adviseert haar relaties om zeer voorzichtig te zijn in het geval u wel besluit goederen te leveren. Uiteraard moet u eerst de sanctielijsten controleren wat al een uitdaging op zich is. Er circuleren diverse lijsten en ze veranderen per dag. Daarnaast moet u zich afvragen hoe u goederen Rusland in krijgt, en vooral ook hoe ze betaald worden. Vooruitbetaling lijkt momenteel de enige oplossing.

Voordeel van een kredietverzekering

Het nut van een kredietverzekering blijkt ook nu weer in deze situatie. Bedrijven die hun vorderingen in (Wit-)Rusland hebben verzekerd kunnen erop vertrouwen dat ze hun geld zullen ontvangen. Nog steeds komen er betalingen uit Rusland (of via andere landen), maar als betreffende afnemers niet meer kunnen betalen zal de kredietverzekeraar uitkeren. Hierbij is ook een ander aspect belangrijk. Als om politieke redenen bedrijven in Rusland niet meer kunnen betalen, zullen de kredietverzekeraars (mits u politiek risico in de polis heeft meeverzekerd) ook uitbetalen. Hiervoor geldt een wachttermijn van doorgaans 6 maanden, maar het betekent in ieder geval dat zij betreffende vorderingen zullen betalen.

Conclusie

Het is raadzaam om goed na te gaan naar welke landen u goederen exporteert en of het verstandig is om, naast de debiteurenrisico’s, ook politieke risico’s af te dekken. In het verleden hebben verzekeraars vanwege o.a. deviezentekorten uitkeringen gedaan (Rusland, Argentinië). Xolv kan u assisteren bij het inventariseren van uw risico’s en adviseren hoe u deze risico’s kunt managen en afdekken.

Meer weten? Neem contact op.