Van Single Risk tot Top Up: 4 maatwerkoplossingen voor kredietverzekeringen

Gepubliceerd op 21/01/2021

Naast de traditionele kredietverzekeringspolis (de zogenoemde omzetpolis) zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe producten ontwikkeld. Zowel bestaande als nieuw toegetreden verzekeraars zoeken naar mogelijkheden om de nog altijd grote groep onverzekerde bedrijven aan zich te binden. Of juist naar mogelijkheden om bestaande verzekerden nog beter van dienst te zijn. Die ontwikkeling op de kredietverzekeringsmarkt leidt tot steeds meer innovatieve producten op maat. Welke oplossingen zijn dit? En wat voor kansen bieden ze aan uw organisatie? We zetten er vier op een rij.

1. Omzetpolis Opkomende Markten: betere concurrentiepositie voor exporteurs

Met de nieuwe Omzetpolis Opkomende Markten kunnen Nederlandse exporteurs met de rugdekking van een kredietverzekering beter concurreren met buitenlandse bedrijven. En zo hun omzet in deze opkomende (en daardoor soms uitdagende) landen verder uitbreiden.

De polis kent een dekkingsgraad van maximaal 90 procent en een looptijd van één jaar. Onder de polis verzekert de exporteur alle export op een gekozen land. Na afloop van de looptijd kan de exporteur ervoor kiezen de polis te verlengen en landen toe te voegen of juist te verwijderen.

2. Single Risk: bescherming tegen één debiteur

Heel lang boden kredietverzekeraars alleen de mogelijkheid om een volledige debiteurenportefeuille af te dekken. De klassieke kredietverzekeraar gaat namelijk uit van het spreidingsprincipe. Hierbij worden alle debiteuren van een bedrijf opgenomen in de verzekeringsoplossing. Dit zorgt voor een mix van goede en minder goede risico’s, wat de verzekeraar een zekere mate van comfort geeft.

Vanuit de markt kwam steeds vaker de vraag om slechts enkele debiteuren of zelfs maar één debiteur te verzekeren. Het gaat dan om een debiteur bij wie de individuele openstaande saldo’s bijzonder hoog zijn, waardoor ook de financiële schade bij non-betaling groot is. Die wens vanuit de markt heeft sommige verzekeraars ertoe aangezet om zogenoemde Single Risk-oplossingen aan te bieden. Die bieden bescherming tegen insolventie van één of een beperkt aantal debiteuren.

3. Non Cancellable: meer zekerheid voor de cliënt 

Binnen een klassieke kredietverzekering heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de kredietlimiet te verlagen of zelfs in te trekken. Heeft deze intrekking of verlaging betrekking op een grote en belangrijke debiteur, dan kan dit tot financieel gevaarlijke situaties leiden.

Omdat steeds meer bedrijven de behoefte hebben aan extra zekerheid introduceerden enkele verzekeraars de zogeheten Non Cancellable-limieten. Het gaat hierbij om dekkingen met niet-intrekbare limieten voor een maximale duur van één jaar.

4. Top Up: bijkomende dekking door een derde partij

Soms keurt een verzekeraar een kredietlimietaanvraag maar voor een gedeelte goed. Veel bedrijven willen echter de volledige kredietlimiet gedekt hebben. Speciaal voor die ondernemingen is de Top Up-polis geïntroduceerd.

Wanneer de primaire verzekeraar onvoldoende limiet geeft op een debiteur, kan een derde partij een bijkomende – tijdelijke of permanente – dekking verschaffen. Meestal neemt deze derde partij de termijnen van de primaire kredietverzekering over.

Wilt u meer weten over kredietverzekeringen of één van de bovenstaande maatwerkoplossingen?

Meer weten? Neem contact op.