Vergeet het stoffige imago

Gepubliceerd op 07/05/2024

Vroeger stonden bankiers en verzekeraars bekend als degelijke partijen waar innovatie vaak maar traag plaatsvond. Gelukkig is er veel veranderd! En daar hebben we het graag even over, want het is hoog tijd dat we dat stoffige imago kwijtraken. 

Tot de jaren ’90 was er op de kredietverzekeringsmarkt weinig concurrentie. En toen vond er een omslag plaats, in de jaren ’90 kwamen er meerdere partijen op de markt. Verandering! Voorheen moest je je gehele omzet verzekeren, andere opties waren er niet. Je kon wel kiezen of je alleen de binnenlandse of buitenlandse omzet wilde verzekeren. En je kon enkele afnemers uitsluiten. Die tijd is voorbij! Nu is het ook mogelijk om één of enkele afnemers te verzekeren. Het is zelfs mogelijk om een enkele transactie te verzekeren. 

Selectief verzekeren

Veel bedrijven verzekeren graag hun gehele debiteurenportefeuille. Niet alleen vanwege een hoog risicogehalte, maar ook om het debiteurenbeheer goed te structureren of omdat het vereist wordt door de financier. Maar als je slechts beperkt risico ziet, kun je ervoor kiezen om selectief te verzekeren. Er wordt dan wel wat strenger naar de kredietwaardigheid van de afnemer gekeken. En omdat er voor de kredietverzekeraar minder risicospreiding bestaat, zal de premie wat hoger zijn.

Specifieke transacties

Bij Xolv zien we met name een toename in de vraag naar het verzekeren van specifieke transacties. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een productielijn met een looptijd van twee jaar. Of het bouwen van een energiecentrale in Saudi-Arabië met een looptijd van drie jaar. Dit soort projecten neemt risico’s met zich mee: 

  • Afnemer gaat tijdens de productie failliet, dus voordat geleverd wordt. Dan heb je al kosten gemaakt die niet meer betaald worden. Denk aan ingekochte materialen, verrichte arbeid, ingekochte diensten.
  • Afnemer gaat failliet nadat (een deel) geleverd is (het betalingsrisico).
  • Afnemer gaat niet failliet, maar door politieke omstandigheden in het land van levering kunnen geen leveringen en/of werkzaamheden plaatsvinden of er kunnen geen betalingen plaatsvinden in verband met een deviezentekort in dat land.

Speciale producten

Er zijn kredietverzekeraars die voor dit soort transacties speciale producten ontwikkeld hebben. Die hebben een aantal kenmerken. Zo is de dekking op de afnemer non-cancellable, de dekking kan gedurende de looptijd van het contract dus niet ingetrokken worden. Contracten kunnen tot en met drie jaar verzekerd worden, in uitzonderlijke gevallen tot vijf jaar. De dekking is wereldwijd mogelijk en is afhankelijk van de kwaliteit van de afnemer. En de dekking is voor het fabricage- en contractrisico, het betalingsrisico en het politieke risico. 

De voordelen

Bij lange contracten wordt het kredietrisico én het politieke risico groter, verzekeren geeft dus financiële zekerheid. Het gaat vaak om contracten met afnemers en projecten in het buitenland, daarmee wordt de grip op risico’s minder. Een verzekering biedt zekerheid voor financiers die het project gedeeltelijk of geheel financieren. De premie is vast en wordt bij aanvang van de polis betaald, zo zijn er achteraf geen verrassingen. En als het risico door de kredietverzekeraar is aanvaard, kan men de dekking niet intrekken. 

Vinden van oplossingen

Xolv heeft al vele bedrijven geholpen met het vinden van oplossingen voor het verzekeren van debiteurenrisico’s, maar ook van gehele contracten. Ook bedrijven die niet hun gehele omzet willen verzekeren, maar toch wel risico’s ervaren of andere redenen hebben om een deel van hun risico’s af te dekken, helpen wij graag. En je zult merken dat we verre van stoffig zijn! 

Meer weten? Neem contact op.