Verschillende financieringsvormen: wat is de optimale mix?

Gepubliceerd op 21/09/2016

Niet zo lang geleden was het regelen van een bedrijfsfinanciering verrassend simpel. Je stapte een bank binnen en werd op je wenken bediend. Deze tijden zijn voorbij. Gelukkig zijn er tegenwoordig meer manieren om aan bedrijfsfinanciering te komen. Onder andere via kredietunies, crowdfunding, leverancierskrediet en mkb-obligaties. Toch kijkt het gros van de ondernemers nog steeds niet verder dan de bank, terwijl alternatieve financieringsvormen ook voordelen bieden.

Welke componenten spelen een rol bij de financiering? Wat is de optimale financieringsmix?

Bank wil regierol behouden

De bank probeert op dit moment krampachtig haar regierol te behouden. Aan de ene kant door het herstructureren van haar eigen kredietportefeuille. Aan de andere kant door koppelingen te maken met een (beperkt) deel van de nieuw ontstane financieringsvarianten en -instrumenten. Al met al trekken ze zich wel meer terug en dus zijn alternatieve financieringsvormen belangrijker geworden. Maar ook de rol van het leverancierskrediet neemt toe.

Verschillende mogelijkheden

De passiefzijde van een ondernemingsbalans kun je ruwweg in drie categorieën verdelen:

  • Het leverancierskrediet zonder onderpand, optisch lijkt dit gratis krediet
  • Het bankkrediet en andere leningen, verstrekt onder verpanding van zekerheden etc.
  • Als restpost het eigen vermogen, ofwel door winstinhouding opgebouwd kapitaal

Mogelijkheden genoeg, ware het niet dat deze drie categorieën een wankel evenwicht vormen. Zowel de omloopsnelheid van het werkkapitaal, als het rendement op eigen vermogen en de rentekosten op aangetrokken financieringen variëren immers continu.

Issues

Of vastzittend kapitaal voor u kan werken, kunt u onder andere meten aan de hand van de “cash conversion cycle”. Dit is een graadmeter om de periode van de inkoop van grondstoffen of goederen, tot betaling door uw klant, te meten. In het algemeen geldt, hoe langer deze cyclus des te minder dit vastzittend kapitaal voor u kan werken. Aan de andere kant zou het rendement dat u geniet door uw klanten een langere betalingstermijn te geven (leverancierskrediet), winstgevend kunnen zijn.

Kortom, niet alles lijkt wat het is en er zijn meerdere mogelijkheden om aan bedrijfsfinanciering te komen. De kunst is de perfecte balans te vinden. De specialisten van Xolv adviseren u hier graag bij.

Meer weten? Neem contact op.