Verzekerd of onverzekerd: 8 dingen die u moet weten over het coronavirus en kredietverzekering

Gepubliceerd op 23/03/2020

Het coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Hoe het virus zich de komende periode verder ontwikkelt, kunnen wij niet voorspellen. Maar dat de pandemie een enorme impact heeft op de wereldeconomie is duidelijk. Dat betekent dat u (de voorwaarden van) uw kredietverzekering – met onze hulp – scherp in de gaten moet houden. In deze blog zetten we acht zaken op een rij die u moet weten én wat wij voor u kunnen betekenen. Dit geldt ook voor onverzekerde bedrijven. Kredietverzekeraars hebben nu wellicht nog mogelijkheden, dus het is nog niet te laat om in actie te komen.

1. Wees alert op dekking afnemers en hun openstaande vorderingen

Op veel bedrijven hebben de maatregelen rondom het coronavirus een enorme impact. Ze verliezen omzet, kunnen klanten niet of slecht bereiken en sommige ondernemingen zijn zelfs helemaal dicht. Orders worden uitgesteld of geannuleerd en betalingen worden niet ontvangen. Kredietverzekeraars zijn druk bezig om de te verwachten problematiek te managen. Vooralsnog is het heel belangrijk dat u zelf alert bent op de dekking op uw afnemers en vooral ook op de openstaande vorderingen op uw afnemers.

2. Orders uitgesteld of geannuleerd? Neem contact op!

Stelt uw afnemer een geplaatste order uit of annuleert hij deze, neem dan contact op met ons. Wij bepalen dan in overleg met de kredietverzekeraar welke actie ondernomen moet worden. Het is van essentieel belang dit te doen. De noodzakelijke actie kan per geval verschillen.

3. Limietintrekking/afwijking: hoe gaan kredietverzekeraars hiermee om?

Bij Xolv zijn we ervan overtuigd dat de kredietverzekeraars hebben geleerd van de financiële en economische crisis van 2008-2009. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat zij en masse limieten op afnemers intrekken. Afhankelijk van branche en land zullen de kredietverzekeraars wel maatregelen nemen met betrekking tot financieel zwakkere bedrijven met een slechte rating en/of bedrijven die hun jaarcijfers 2018 nog niet hebben gedeponeerd.

4. Wat te doen bij limietverlagingen en/of -intrekkingen van uw afnemer?

Wordt u geconfronteerd met limietverlagingen en/of -intrekkingen van afnemers waar u zaken mee doet? Stuur deze dan per e-mail door naar Xolv (bij voorkeur een kopie van de verlaging/intrekking). Wij bespreken de situatie met de verzekeraars en kijken wat we voor u kunnen doen.

5. Verzoeken tot uitstel betaling: hoe gaat u hiermee om?

We constateren dat er nu al veel verzoeken zijn tot uitstel van betaling. Uitstel van betaling binnen uw achterstalligheidstermijn kunt u accepteren, maar wij adviseren u dit niet schriftelijk te bevestigen. In sommige landen kan dit bij een eventueel later faillissement leiden tot het terugvorderen van omzet door de curator.

Betalingsvoorstellen die een achterstalligheidstermijn of incassotermijn in uw polis overschrijden, moeten áltijd door de kredietverzekeraar goedgekeurd worden. Ontvangt u dit soort verzoeken, neem dan direct contact op met Xolv. Bent u verzekerd bij Coface of Atradius, dan heeft u als het goed is van deze bedrijven specifieke informatie ontvangen. Zo niet, laat het ons weten. Dan informeren wij u alsnog.

6. Achterstalligheidstermijn bereikt? Stop met leveren!

Bij het bereiken van de achterstalligheidstermijn moet u stoppen met leveren. Levert u toch? Dan zijn nieuwe leveringen niet meer verzekerd. Levert u na de incassotermijn en meldt u de openstaande vorderingen niet, dan verliest u dekking op de gehele vordering. Wanneer u toch door moet/wil leveren, neem dan contact op met Xolv. Wij leggen dit dan voor aan de kredietverzekeraar. Wij wijzen u er wel alvast op dat het doorleveren bij achterstand zoveel mogelijk door kredietverzekeraars vermeden zal worden om de risico’s te beperken.

7. Wat te doen bij gewenst uitstel termijn ‘melden en overdragen incasso’s’?

Bij het bereiken van de incassotermijn, zoals vermeld in uw polis, moet u een vordering ter incasso melden/overdragen in het systeem van de verzekeraars. Houd hierbij rekening met de uitstelmaatregelingen die enkele kredietverzekeraars reeds hebben aangeboden. Wenst u uitstel van de termijn (al dan niet gevraagd door uw afnemer) dan dient dit expliciet per afnemer aangevraagd te worden. Indien dit voor een groep afnemers dient te gebeuren (bijvoorbeeld alle afnemers uit Italië) bekijkt de kredietverzekeraar dit per case. Ook hierbij is het van essentieel belang dit met ons te bespreken.

8. Blijf uw premie betalen!

We hebben vernomen dat enkele bedrijven hun premiebetalingen hebben stopgezet. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat verzekeraars bij non-betaling van de premie geen schadebetalingen zullen doen! Wij willen u dus ten zeerste adviseren uw premie te blijven betalen. Als dit echt niet lukt, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bereikbaarheid Xolv

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, vragen wij onze bestaande relaties dringend om alle uitzonderingen van de polisvoorwaarden met ons te bespreken, omdat deze allemaal ter goedkeuring aan de kredietverzekeraar voorgelegd dienen te worden. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen. U maakt daar goed gebruik van, want onze telefoons staan roodgloeiend en de mailboxen stromen vol. Dan vinden we alleen maar prettig, want we hebben liever dat u tien keer te veel belt dan één keer te weinig. We vragen uw begrip wanneer het wat langer duurt om contact of een antwoord te krijgen.

Onverzekerde bedrijven

Bedrijven die nog geen kredietverzekering hebben, doen er verstandig aan om zich nu alsnog te verzekeren. Kredietverzekeraars hebben nu wellicht nog mogelijkheden, maar dit zou snel kunnen veranderen als de gevolgen van het coronavirus in ernst toenemen. De afgelopen weken hebben al veel onverzekerde bedrijven zich bij ons gemeld. Uiteraard staan wij ook voor deze ondernemingen klaar. Juist in deze uitdagende tijd kunnen we met onze expertise en jarenlange ervaring het verschil maken voor ondernemingen, verzekerd of onverzekerd.

Xolv is bereikbaar via telefoon: 073-8200-295 en per mail: info@xolv.nl

Meer weten? Neem contact op.