De voordelen van automatiseren bij het optimaliseren van uw werkkapitaal

Gepubliceerd op 14/02/2022

Waarschijnlijk is bedrijfsautomatisering niet het eerste waar u aan denkt wanneer het onderwerp werkkapitaalfinanciering ter sprake komt. Toch zijn dit twee zaken die wel degelijk met elkaar te maken hebben. In dit artikel geeft Fred Soers, managing partner van Xolv, zijn visie op de ontwikkelingen in de markt rondom het automatiseren van werkkapitaalprocessen. Waar vroeger, heel vroeger, de communicatie met de bankier per brief ging, gaat tegenwoordig alles elektronisch. Niet alleen de dagelijkse communicatie, die per e-mail of zelfs per WhatsApp gaat, maar zelfs de hele contractvorming, gaat steeds vaker langs de elektronische weg. Bijvoorbeeld via online portals waarin financiers de contractstukken ’delen’. Voor deze vorm van communicatie met de financier zijn geen geavanceerde hulpmiddelen nodig. E-mail en een internetbrowser voldoen meestal wel. Zolang een onderneming zich financiert met leningen en een standaard bankkrediet, stelt de bankier geen hoge eisen aan de automatisering van de kredietnemer.

Veel winst te behalen met automatiseren van bedrijfsprocessen

Toch is er veel winst te behalen door uw bedrijf verder te automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van orders met iPad-applicaties door uw verkopers, voorraadadministratie met barcodes of het volledig automatisch digitaal versturen van facturen. Dit alles levert een enorme tijdwinst op, verkleint de kans op fouten en verhoogt de kwaliteit van uw dienstverlening.

De opkomst van fintech bedrijven

Ik wil het hier ook nog hebben over een andere ontwikkeling en die hangt samen met het op de markt komen van de vele fintech’s. Zoals het woord al zegt, zijn dit financiële bedrijven (niet per se financiers) die gebruik maken van technologie. Deze fintech bedrijven maken bij hun risicoanalyse gebruik van ingewikkelde modellen waarbij automatisch zoveel mogelijk bedrijfsgegevens worden ingevoerd. Het hele proces, van start van de aanvraag tot en met de KYC (Know Your Customer), de klantacceptatie en het uitboeken van de financiering zelf, gebeurt volledig online. Dit alles met zo min mogelijk tussenkomst van de menselijke factor. Voor de ondernemers, die net als ik, zijn opgegroeid met bancaire accountmanagers die jarenlang het aanspreekpunt bleven en waar je alles aan kon vragen, is dit een enorme verandering. Het menselijk aspect valt weg, maar daar tegenover staat – als het systeem goed werkt – een efficiënt en kosteneffectief financieringsproduct. Dit stelt deze fintech financiers in staat ook kleinere financieringen winstgevend te verstrekken. Iets waar met name het MKB enorm mee geholpen is. Zeker nu de algemene banken nog nauwelijks financieringen van minder dan € 1 miljoen kunnen en willen verstrekken.

Ook automatiseren van inkoop-, voorraad- en debiteurenbeheer

Een andere tendens die meer vergt van de automatisering van de onderneming, de kredietnemer, is de volgende. Steeds meer werkkapitaalfinanciers die zich richten op het zo hoog mogelijk financieren voor inkopen, voorraden en debiteuren proberen ook deze processen te automatiseren. Dit begint bij het automatisch verpanden van de debiteuren met een koppeling tussen de administratie van de cliënt en die van de financier. Waar het gaat om de verpanding en analyse van de voorraden door de financier, zien we nu ook de eerste stappen om dit te automatiseren. Dit gaat via een platform dat een directe link legt met de voorraadadministratie van de cliënt. Op basis van de ingelezen informatie maakt het platform een analyse van de courantheid van de voorraad. Dit is van belang voor de hoogte van de financiering. Het gaat hierbij om zaken als ouderdom, omloopsnelheid en de vraag welke voorraad wel en welke voorraad niet betaald is. Dit biedt niet alleen de financier, maar ook de ondernemer een diep inzicht in de kwaliteit van de voorraden.

Dit laatste stelt niet alleen zware eisen aan de automatiseringsgraad van de financier, maar vanzelfsprekend ook aan die van de onderneming. Een goede geïntegreerde voorraadadministratie is er daar maar een van. Gelukkig zijn de meeste moderne financiële pakketten als Exact, Microsoft Dynamics of SAP hier op voorbereid. Maar toch is het goed om hierover eens een gesprek met uw externe ICT-bedrijf te hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over werkkapitaalfinanciering, dan bent u bij Xolv Finance aan het juiste adres.

Meer weten? Neem contact op.