Voorkom liquiditeitsproblemen bij uitbetaling vakantiegeld

Gepubliceerd op 20/05/2019

Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf omvalt in de maanden dat zij vakantiegeld uitbetaalt en de loonheffing hierover afdraagt. Het tekort aan liquide middelen is dan te ver opgelopen, mede door niet betalende afnemers. Hoe kunt u zich wapenen?

Veel faillissementen in mei en juni

In de maanden mei of juni krijgen veel werknemers hun vakantiegeld uitbetaald. Dat zorgt voor extra beslag op de liquiditeiten van veel bedrijven. Wordt deze negatieve cashflow onvoldoende ingecalculeerd, dan kan de uitbetaling van het vakantiegeld aan werknemers – en in de maand daaropvolgend de betaling van de loonheffing – tot forse liquiditeitsproblemen leiden. Het kan zelfs fataal zijn voor de onderneming! Traditioneel zien we dan ook een piek in de faillissementen in de maanden mei en juni, omdat de dan nog te betalen facturen niet meer kunnen worden voldaan.

Bij bedrijven die het “overleven”, zijn de problemen vaak nog niet voorbij. Na juni volgt immers de vakantieperiode. Een periode waarin de omzet een bepaalde tijd vermindert of zelfs, door zomersluiting of de bouwvak, helemaal wegvalt. Maar de vaste kosten lopen in deze periode wel gewoon door. Traditioneel gezien levert dit in september en oktober liquiditeitsdruk op.

Wat als uw afnemer tijdelijk niet in staat is om te betalen?

Het advies is om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk te bevestigen. Houd – wanneer u een kredietverzekering heeft – rekening met de uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Verwacht u dat uw debiteur niet binnen de gestelde termijnen betaalt, dan is het verstandig om vooraf een uitstel van het incasso aan te vragen bij uw kredietverzekeraar. Wanneer u dit niet doet, kan uw kredietverzekeraar een mogelijke schadeclaim afwijzen.

Nog meer tips:

  • Wordt de achterstalligheidstermijn niet overschreden, dan kunt u dit zonder overleg met uw kredietverzekeraar accepteren. Let op: de oorspronkelijk overeengekomen vervaldag blijft dan wel van toepassing!
  • Wordt de achterstalligheidstermijn wel overschreden, dan dient u dit verzoek aan uw kredietverzekeraar voor te leggen. De kredietverzekeraar gaat dan kijken of zij u toestemming verleent om verzekerd door te leveren.
  • Heeft u afnemers in Duitsland, wees dan extra alert op hun betalingsgedrag. Mochten zij failliet gaan dan loopt u het risico dat de Duitse curator de aan u als leverancier betaalde bedragen terugvordert. Dit kan tot vier jaar terug! Zie voor uitgebreide informatie hierover het artikel ‘Help de Duitse curator vordert betaalde omzet terug’ van Xolv.

Mocht u een verzoek krijgen tot uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn, neem dan contact met ons op. Wij checken de kredietwaardigheid van uw afnemer en toetsen of er meerdere betalingsregelingen lopen. In overleg met uw kredietverzekeraar kan een uitstel van betaling geaccepteerd worden waardoor uw vordering verzekerd blijft.

Wilt u meer weten over wat u kunt doen indien uw afnemer tijdelijk niet in staat is te betalen, of heeft u een specifiek verzoek ontvangen tot uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn? Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.