Voorkom turbulentie met projectfinanciering

Gepubliceerd op 07/05/2024

Wat goed! Een van onze relaties heeft de opdracht verworven om in Nieuw-Zeeland een project uit te voeren bij een groot onderhoudsbedrijf voor grote vliegtuigen. Het project heeft de omvang van enkele miljoenen euro’s en de doorlooptijd bedraagt meer dan een jaar. Onze relatie is een MKB-bedrijf dat niet de financiële mogelijkheden heeft om zo’n miljoenenbedrag volledig voor te financieren. Weliswaar werd een deel van de aanneemsom vooruitbetaald, maar daar moest deze relatie een bankgarantie tegenover stellen. Dit gaf dan wel wat zekerheid maar zorgde niet voor de benodigde liquiditeit. Bij een werkkapitaalfinanciering denk je al snel aan een rekening-courant krediet, het ‘rood staan’, of aan factoring. Wij vonden voor deze klant een heel andere oplossing! 

Samen met de directie van de onderneming hebben we alle financiële facetten van de opdracht geanalyseerd en de kredietbehoefte bepaald. We hebben besprekingen gevoerd met de huisbankier en vervolgens Atradius Dutch State Business benaderd. Deze bleek na bestudering van alle informatie bereid, om onder garantie van de Staat, een garantie af te geven ter grootte van 80% van het benodigde bedrag. De huisbankier en de aandeelhouders van de onderneming deden de resterende 20%. Rabobank kon vervolgens aan de opdrachtgever in Nieuw-Zeeland een bankgarantie verstrekken voor het volledige bedrag van de aanbetaling (35% van de aanneemsom).

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is dat onze relatie het volledige bedrag van de aanbetaling kan gebruiken als werkkapitaal en zo succesvol de opdracht kan afronden. 

Meer weten? Neem contact op.