Waarom Order to Cash het kloppend hart van uw onderneming moet zijn

Gepubliceerd op 21/01/2020

Steeds meer grote bedrijven zien de meerwaarde van het optimaliseren van hun werkprocessen. Eén van de meest gecompliceerde processen is die van Order to Cash. Dit omvat het hele proces van de (potentiële) aankoop van een klant tot en met de daadwerkelijke betaling. Wie dit traject efficiënt inricht, is absoluut spekkoper. Waarom? Dat leest u in dit artikel.

Betere cashflow

Verderop in dit artikel gaan we uitgebreider in op de (financiële) voordelen. Maar we kunnen u nu alvast verklappen dat een goed functionerend en efficiënt ingericht Order to Cash proces leidt tot lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Dankzij de automatisering worden er bovendien minder fouten in orders, contracten en facturen gemaakt. De facturen worden ook sneller betaald, waardoor uw cashflow en werkkapitaal verbeteren.

Order to Cash ook voor MKB

De moderne oplossingen zorgen er voor dat verschillende afdelingen én uw klanten perfect kunnen samenwerken op één platform, waarop alle software, databronnen en andere toepassingen samenkomen. En nee, niet alleen bedrijven met meer dan 150.000 facturen per jaar profiteren hiervan. Ook voor het MKB is het meer dan nuttig om onderdelen uit de Order to Cash cyclus te implementeren. Deze cyclus bestaat uit de volgende (deel)processen.

Kostenbesparingen en procesverbeteringen

Het doel van Order to Cash is dus het realiseren van kostenbesparingen en procesverbeteringen, zonder uw bedrijfsvoering te verstoren. Sterker nog: door deze procesverbeteringen kunt u zich beter focussen op uw core business. Uiteindelijk zal uw bedrijf daardoor beter in staat zijn om nog efficiënter en nog meer orders te ontvangen, invoeren en verwerken, zonder de controle daarop te verliezen. Oftewel: het loont om het Order to Cash proces tot het kloppend hart van uw onderneming te maken.

Voordelen Order to Cash

De belangrijkste voordelen van een goed ingericht Order to Cash proces op een rij:

  • Bescherming cashflow

Betalingen vinden sneller plaats en de debiteurenbetaaltermijn (DSO) wordt verkort. Daardoor wordt uw cashflow geoptimaliseerd en valt deze beter te voorspellen. Het resultaat: effectief management van uw werkkapitaal.

  • Minder externe financiering

Door de betere cashflow ontstaat er minder behoefte aan externe financiering. Dit heeft positieve gevolgen voor uw kredietwaardigheid en de verhouding tussen schuld en eigen vermogen.

  • Controle op kredietrisico’s

U krijgt een gedetailleerd real time (!) inzicht in de financiële situatie van potentiële en bestaande klanten. U kunt gegevens eenvoudig vergelijken met uw eigen facturerings- en betalingsgegevens.

  • Besparing op FTE

Door handmatige processen te automatiseren verkleint u het aantal vragen over orders en facturen. Vragen die nu FTE (en daarmee geld) kosten.

  • Toekomstproof

Met een goed ingericht Order to Cash proces kunt u de eis van overheden en grote bedrijven om elektronisch te factureren het hoofd bieden. Ook alternatieve (toekomstige) betalingsmethoden van klanten zijn eenvoudig te implementeren.

  • Eenvoudige distributie

Facturen, herinneringen en andere documenten kunnen in diverse formaten via diverse kanalen en systemen worden verstuurd.

  • Naleving wet- en regelgeving

Uw facturen voldoen altijd aan de belasting- en btw-voorschriften in alle belangrijke geografische regio’s. Zo houdt u zich altijd aan de wet- en regelgeving.

  • Duurzaamheid

U vermindert uw papierverbruik en realiseert een snelle transformatie (volledig) digitale bedrijfsvoering.

Overtuigd van de noodzaak en het belang van een goed Order to Cash proces? We adviseren u graag over de stappen die u met uw onderneming kunt zetten.

Meer weten? Neem contact op.