Weer leveren na de lockdown? Hier moet u op letten!

Gepubliceerd op 16/06/2020

Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden, worden steeds meer bedrijven weer operationeel. Dat is uiteraard vooral positief, maar het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van leveren en beleverd worden. In dit artikel vertellen we u meer over deze uitdaging en wat u hieraan kunt doen.

De wereld draait door

Tijdens de “intelligente lockdown” die premier Mark Rutte half maart afkondigde, stond de wereld even stil voor een groot aantal ondernemers. Er werd minder of zelfs totaal geen omzet meer gedraaid. Op andere vlakken draaide de wereld wel gewoon door: de lopende betalingsverplichtingen en openstaande facturen moesten namelijk wel gewoon voldaan worden.

Om deze ondernemers tegemoet te komen, bood de overheid snel en adequaat diverse steunmaatregelen, waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS, een eenmalige gift van 4.000 euro). Ook individuele leveranciers en contractpartijen dachten in oplossingen, evenals de financiële instellingen als banken en kredietverzekeraars.

Zo zegden de kredietverzekeraars snel toe de uiterlijke incassotermijnen te verruimen zodat de druk bij leveranciers en afnemers werd weggenomen. Nu de kredietverzekeraars eind mei definitief staatssteun van de Nederlandse overheid hebben gekregen, zijn zij ook in staat om dekking op afnemers te blijven geven. Mits deze afnemers levensvatbaar blijken, uiteraard.

Van (leverings)probleem naar werkbare oplossing

Doordat de maatregelen van de lockdown steeds verder versoepeld worden, zijn steeds meer bedrijven gelukkig weer (volledig) operationeel. Dat is goed voor de omzet, maar er ontstaan ook nieuwe problemen. Aan de ene kant hebben bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis forse openstaande bedragen. Aan de andere kant moeten ze wel opnieuw beleverd gaan worden. Want anders kan er geen omzet gemaakt worden.

Het uitstel van incasso is bij een aantal verzekeraars al per 1 juni gestopt. Ook bij andere verzekeraars gaat deze termijn binnen afzienbare tijd weer naar de normale termijnen. Daarom is het belangrijk om met de betreffende afnemers en de kredietverzekeraar duidelijke afspraken te maken over het weer leveren en oude openstaande vorderingen betaald te krijgen. Veelal wordt dit case by case besproken en vastgelegd.

Xolv heeft in de afgelopen weken al een groot aantal afspraken gemaakt met haar verzekerde klanten, afnemers en verzekeraars om tot werkbare oplossingen te komen. Het is belangrijk dat u Xolv en de verzekeraar hierbij betrekt en niet op eigen houtje afspraken met afnemers maakt. Doet u dit toch, dan kan dit dekkingsproblemen opleveren als het onverhoopt toch misgaat. En dat is het laatste wat u wilt in deze toch al uitdagende tijd.

Heeft u vragen over leveringen en openstaande vorderingen? We denken uiteraard graag met u mee.

Meer weten? Neem contact op.