Wegwijs in de markt van garantiefaciliteiten via verzekeraars

Gepubliceerd op 07/05/2024

Het zijn onzekere tijden, dus het is begrijpelijk dat er meer vraag is naar zekerheid. Het aantal faillissementen stijgt al geruime tijd. De grootste klappen vielen oorspronkelijk in de handels- en bouwnijverheid, maar inmiddels is het in alle sectoren doorgedrongen. Het is cruciaal dat bedrijven hun financiële positie nauwlettend in de gaten houden én passende maatregelen nemen om faillissement te voorkomen. Om zekerheid te bieden aan zowel kopers als fabrikanten van investeringsgoederen is er een belangrijk instrument: de financiële garantie. Werkkapitaal is van vitaal belang om je bedrijf draaiende te houden. Want een positief werkkapitaal betekent dat je bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan de verplichtingen te voldoen en operationeel te blijven. 

Laten we eens in de wereld van garanties duiken en uitleggen hoe bedrijven zowel bankgaranties als garanties van verzekeraars kunnen benutten om hun financiële zekerheid te waarborgen. 

Bankgaranties

Banken zijn traditioneel de belangrijkste spelers op het gebied van garanties. Ze bieden financiële zekerheid aan kopers en verkopers door middel van garantiebrieven. Een bankgarantie is een schriftelijke toezegging van een bank om een bepaald bedrag te betalen aan de begunstigde als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het nadeel van bankgaranties is dat ze beslag leggen op het werkkapitaal van een bedrijf. Dit kan de financiële flexibiliteit beperken.

Garanties van verzekeraars

Verzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds prominenter geworden op het gebied van financiële garanties. Het is interessant voor bedrijven om zich te oriënteren op garantiefaciliteiten via verzekeraars, omdat het werkkapitaal dan niet wordt aangetast. De garantiefaciliteit van de verzekeraar wordt namelijk niet in mindering gebracht op het werkkapitaal. Daarnaast hebben verzekeraars vaak betere ratings dan banken, waardoor hun garanties acceptabeler zijn geworden. Verzekeraars vallen, anders dan banken, onder het toezichtraamwerk Solvency. Dit stelt minder strenge eisen dan de Basel-normen voor banken, wat verzekeraars aantrekkelijker maakt voor garanties. En verzekeraars hebben vaak uitgebreidere kantorennetwerken in het buitenland, waardoor ze lokaal garanties af kunnen geven. 

Gangbare vormen van garanties

Er zijn een aantal gangbare garantievormen, denk aan:

  1. Aanbiedingsgarantie/Inschrijfgarantie
  2. Vooruitbetalingsgarantie
  3. Uitvoeringsgarantie
  4. Onderhoudsgarantie
  5. Douanegarantie
  6. Betalingsgarantie

Krijg je met een van deze vormen te maken? Dan is een helpende hand nabij. De professionals van Xolv maken je graag wegwijs!  

Meer weten? Neem contact op.