Welke afwegingen maak je? Risicomanagement of risicoverantwoording?

Gepubliceerd op 17/01/2024

Als je in een vroeg stadium nadenkt over risico’s, is de kans groter dat je ze voorkomt. Dat kun je op verschillende manieren inrichten. Zo is risicomanagement een continu proces, het initiatief ligt vaak bij het management en het wordt vervolgens toegepast door de hele organisatie. Potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben, worden geïdentificeerd, risico’s worden beheerd en vallen zo binnen de risico-acceptatiegraad. Het is dus een gestructureerde manier om risico’s beter te beheersen. Bij risicoverantwoording ligt de nadruk op, de naam zegt het al, verantwoording. Dan ligt het meer voor de hand dat de auditafdeling, de financiële afdeling en de controllers de aanjagers van het proces zijn, waarbij ze ondersteuning krijgen van een externe accountant.

Er zijn belangrijke argumenten om je risicomanagement als proces in te richten. Het geeft inzicht in wat er kan gebeuren. Het stelt je in staat om prioriteiten toe te kennen aan de risico’s, waarna gestructureerd actie kan worden ondernomen. Je kunt betere financiële afwegingen maken en maatregelen treffen én het helpt bij de verantwoording van genomen beslissingen.

De mens is het probleem

De verankering van risicomanagement stuit een organisatie bijna zonder uitzondering op een probleem: de mens. De directie staat voor risicovolle keuzes, maar dat is voor de gemiddelde medewerker niet altijd duidelijk. Je wilt uiteraard voorkomen dat door kopieergedrag iedereen op de werkvloer spontaan risico’s gaat nemen. Het communiceren van afwegingen is dus key! Daarnaast moet het belang van risicomanagement steeds op de agenda blijven staan, in woord én daad. In visie, beleid, communicatie en door actief naar risico’s te vragen en te agenderen in directie-overleggen.

Valkuil

Het borgen van risicomanagement is niet een top-down ‘dingetje’. Als het topmanagement alleen algemeen beleid formuleert en een ‘risicoformat’ invulformulier onder de managers verspreidt… dan kom je er niet. Betrokkenheid en ondersteuning bieden zijn de sleutelwoorden. Medewerkers moeten instrumenten en trainingen krijgen om het proces efficiënt en effectief door te lopen. Er moet een pragmatische aanpak zijn die het mogelijk maakt om snel de juiste keuzes te maken en de juiste prio’s te stellen. Wat is verantwoord en wat niet? Daarnaast moeten de managers expliciet kunnen en mogen vragen welke risico’s het behalen van doelen in gevaar kunnen brengen. Dat draagt bij aan het risicobewustzijn en dus aan het succes van de hele organisatie.

Meer weten? Neem contact op.