Welke risico’s loop je als je internationaal zaken doet?

Gepubliceerd op 02/04/2024

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar kansen, naar nieuwe afzetmarkten, naar nieuwe samenwerkingspartners. En die kansen liggen ook over de grenzen van Nederland natuurlijk. Internationaal zaken doen brengt  vanzelfsprekend ook risico’s met zich mee. Wat dacht je van valutaschommelingen? Om maar een voorbeeld te noemen. Om risico’s te beheersen, zul je eerst in kaart moeten hebben welke risico’s er zijn. We noemen er een aantal:
  • Valutarisico

Als je internationaal handel drijft, word je automatisch blootgesteld aan valutarisico’s. Schommelingen in valutakoersen kunnen je winstmarges aantasten. Wist je dat een kredietverzekering helpt om je tegen dit risico te beschermen? 

  • Transferrisico

Politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, deviezentekorten of wettelijke maatregelen kunnen in het land van jouw debiteur de transfer van betalingen vertragen of belemmeren. Als jouw debiteur zich in het land bevindt waarop politieke risicodekking van toepassing is, dekt een kredietverzekering specifiek de hierboven genoemde risico’s. Laat externe invloeden jouw bedrijfsvoering niet onderuit halen! 

  • Ontheffing van betalingsverplichting

De ontheffing van betalingsverplichting is een algemeen bindende maatregel in het land van je debiteur. Dit betekent dat de debiteur lokaal heeft betaald, maar dat koersfluctuaties ervoor kunnen zorgen dat het omgerekende bedrag minder waard is op de dag van de transfer. Het brengt dus minder op dan het bedrag van de vordering. Een kredietverzekering biedt daar bescherming tegen, in de polis staan specifieke richtlijnen over de acceptabele valuta voor het dekken van politiek risico. 

  • Acceptabele valuta en Polisvaluta

In je contract met een debiteur is het belangrijk dat daar de door een kredietverzekeraar geaccepteerde valuta in staat. De omrekening van bedragen naar Polisvaluta is tegen de middenkoers die vastgesteld wordt door de ECB (Europese Centrale Bank) op de laatste werkdag van de maand waarin de dekking is ingegaan. 

Ingewikkeld?

Een stevige basis om wereldwijd te ondernemen, ligt in de bescherming tegen risico’s. Natuurlijk, je kunt niet alles uitsluiten, maar de volatiliteit van de internationale handel vraagt om inzicht en kennis. Het raadplegen van een expert is dan ook geen overbodige luxe.

Meer weten? Neem contact op.