Werkkapitaalfinanciering bij fusies en overnames essentieel

Gepubliceerd op 21/06/2019

Bij fusies en overnames wordt er regelmatig onvoldoende rekening gehouden met de invloed op de cashflow waardoor bedrijven in de problemen komen. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de financiering van de overname, maar vooral ook goed te kijken naar de financiering van de cashflow van een bedrijf. Is er voldoende liquiditeit en zo niet: welke oplossingen zijn er dan voorhanden?

Is er voldoende liquiditeit?

Liquiditeit is van cruciaal belang voor een onderneming. Zonder liquide middelen, geen bedrijf. Indien er sprake is van een overname of een fusie is het dus evident te kijken naar de hoeveelheid aanwezige cashflow en of deze voldoende is om de kortlopende verplichtingen en operationele kosten te voldoen of dat er nog geld bij moet. In een overname of fusiecontract wordt dan ook vastgelegd dat er een bepaalde hoeveelheid cashflow aanwezig moet zijn.

Oplossingen werkkapitaalfinanciering

Van oudsher wordt er voor een werkkapitaalfinanciering bij fusies en overnames aangeklopt bij een bank in de vorm van een rekening courant faciliteit. We zien echter in de markt en in onze praktijk dat steeds meer, vooral groeiende bedrijven, overstappen naar financiering middels factoring.

Traditionele factoring

Bij traditionele factoring kan tot maar liefst 90% gefinancierd worden waar de maximale verstrekking bij banken vaak 20% lager ligt. Bij deze vorm van factoring wordt de debiteurenportefeuille overgenomen door een externe financier of factormaatschappij.

Nieuwe vorm van factoring: Off-Balance financiering

Wat er anders is dan de traditionele vorm van factoring is dat tevens de facturen worden verkocht. De debiteuren positie wordt van de balans gehaald waardoor het balanstotaal afneemt en de solvabiliteit stijgt als het Eigen Vermogen gelijk blijft.

Meer voordelen van deze vorm van factoring zijn:

  • De liquiditeitsratio’s en credit rating van een onderneming worden versterkt en het geld kan worden aangewend voor andere doeleinden;
  • Als gevolg van de verbeterde solvabiliteitsratio kunnen bedrijven gunstigere financieringsvoorwaarden verkrijgen;
  • De klant/debiteur wordt niet geïnformeerd over de verkoop en blijft ook gewoon op de rekening van de klant betalen.

Wel belangrijk is om te vermelden dat de accountant vooraf goedkeuring voor de constructie moet geven.

De financieringsvoorwaarden van een factoringcontract zijn vaak een stuk soepeler dan bij banken aangezien het bedrijf en de debiteuren goed gemonitord worden. Er worden bijvoorbeeld minder strenge eisen gesteld aan de hoogte van het Eigen Vermogen en buitenlandse debiteuren kunnen vaak probleemloos in de bevoorschotting worden meegenomen. Een bedrijf kan pas echt snel groeien als de financiering meegroeit met het bedrijf.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een werkkapitaalfinanciering bij fusies en overnames? Neem dan contact met ons op via info@xolv.nl of 073 – 820 02 95. Onze specialisten staan u graag te woord.

Meer weten? Neem contact op.