Wettelijke maximale betaaltermijn naar 30 dagen

Gepubliceerd op 08/11/2022

De liquiditeitspositie van bedrijven wordt in belangrijke mate bepaald door de betaaltermijn van haar debiteuren. In Nederland is de standaard betaaltermijn in de meeste bedrijfstakken 30 dagen. We zien dat grote ondernemingen, met veel inkoopmacht, afspraken maken die daar ver overheen gaan. Zijn spreken contractueel 60 en in enkele gevallen zelfs 90 dagen af. Omdat het MKB gemiddeld genomen minder reserves heeft, kan dit een behoorlijke impact hebben op de cashpositie.

In 2017 is hiervoor al een wet aangenomen. Die wet verbiedt grote bedrijven om langere betaaltermijnen dan 60 dagen met haar MKB-leveranciers af te spreken. Uit onderzoek blijkt dat dit goed werkte, maar sinds de start van de coronapandemie is de gemiddelde betaaltermijn van de grote ondernemingen weer opgelopen. Deze bedraagt nu zo’n 41,5 dag gemiddeld. Dit was reden voor MKB-belangenorganisaties om weer aan de politieke bel te trekken. En met succes. Het aangepaste wetsvoorstel, waarin de maximale contractuele betalingstermijn verlaagd wordt naar 30 dagen, werd op 15 maart van dit jaar door de tweede kamer met een grote meerderheid aangenomen. Slechts 2 kleine rechtse partijen stemden tegen. Twee weken later werd het voorstel door de Eerste Kamer als een hamerstuk afgedaan. De wet is op 1 juli 2022 in werking getreden.

Meldpunt

Het is hiermee voor grote ondernemingen wettelijk verboden om betaalafspraken langer dan 30 dagen af te spreken. Mocht een grote afnemer dit toch proberen dan kun je hem wijzen op de wet, maar natuurlijk ook op de voorbeeldfunctie die een grote onderneming nu eenmaal heeft. Mocht dit onverhoopt niet werken dan heeft de ACM een meldpunt opengesteld waar overtredingen van deze wet anoniem gemeld kunnen worden. Doe dit wel voor 26-1-2023, want daarna wordt het meldpunt gesloten.

Voor alle duidelijkheid geven we hier nog even een definitie van een grote onderneming. Deze moet voldoen aan minimaal 2 van de volgende vereisten:

  1. Balanstotaal meer dan € 20 miljoen;
  2. Netto omzet meer dan € 40 m/m
  3. Meer dan 250 werknemers

Gemakshalve stellen we dat een bedrijf dat hier niet aan voldoet, een MKB-onderneming is.

Meer weten? Neem contact op.