Wist u dat… De betaling uit een garantie niet altijd volledig aan u toekomt?

Gepubliceerd op 28/03/2018

Wanneer u met uw debiteur overeen komt dat een garantie wordt afgegeven als zekerheid van betaling en uw kredietverzekeraar alsdan een (hogere) limiet afgeeft op de debiteur, dit niet automatisch betekent dat u alles vergoed krijgt bij faillissement van de debiteur?

Stel, u komt met uw debiteur overeen dat haar moedermaatschappij een garantie afgeeft als extra zekerheid van betaling. Kredietverzekeraars kunnen dan – door het garant staan van de moeder voor eventuele verliezen – een (hogere) limiet afgeven op de debiteur. Gaat de debiteur vervolgens failliet dan zal de kredietverzekeraar/incassobureau in eerste instantie de garant aanspreken. Mocht het bedrijf dat zich garant heeft gesteld ook failliet gaan dan zal de verzekeraar op basis van deze garantstelling de schade vergoeden.

Wij kunnen u een voorbeeld van een garantietekst sturen. Let op, u bent zelf verantwoordelijk voor de juridische geldigheid van de garantie tekst.

Belangrijke tip!

  • laat een verkregen garantie altijd vastleggen in de limietbeslissing op de debiteur die de oorspronkelijke factuur moet betalen.

Meer weten? Neem contact op.