Wordt 2022 net zo’n roerig jaar als 2021?

Gepubliceerd op 06/12/2021

De jaren 2020 en 2021 zullen de geschiedenisboeken ingaan als de Covid-19- en coronajaren. Paul van Uden, algemeen directeur van Xolv, schreef al vaker over de impact van Covid-19 en met name de economische gevolgen ervan. In dit opiniestuk blikt Paul terug op het afgelopen jaar en kijkt hij naar wat 2022 voor ons in petto heeft.

In maart 2020 wisten we totaal niet wat er allemaal zou gebeuren. Nagenoeg de gehele wereld ging in een lockdown, iets wat de meesten van ons nooit eerder hadden meegemaakt. Niemand wist wat de impact zou zijn. De eerste gevolgen werden pas echt zichtbaar in 2021. En ook 2021 werd een rollercoasterjaar met veel ups en downs. Van een 2e lockdown, naar vaccinaties, met de hoop dat het dan allemaal snel voorbij zou zijn. Maar dat blijkt helaas niet zo te zijn. Hoelang blijft Covid-19 ons nog gijzelen?

Terugblik 2021

Door de enorme staatsteun zijn de meeste bedrijven overeind gebleven, zelfs in de sectoren die het hardst geraakt zijn. Het aantal faillissementen ligt momenteel op een extreem laag niveau en zijn bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn nog steeds actief.

Een groot probleem is het tekort aan grondstoffen en halffabricaten waardoor productieprocessen enorme vertragingen kennen. Ook is er een fors personeelstekort dat onze productiecapaciteit beperkt.

Ondanks alles draait onze economie op volle toeren. Maar willen we de motor laten draaien, dan moeten we snel een aantal zaken oppakken. Als Covid-19 ons íets heeft geleerd, dan is het wel dat we minder afhankelijk moeten zijn van de lageloonlanden, en met name China. We moeten essentiële producten weer in Europa gaan produceren. De laagste prijs lijkt niet meer het criterium, maar vooral de beschikbaarheid.

Daarnaast moeten we blijven investeren in onze infrastructuur. Zo kunnen we ook logistiek ervoor zorgen dat materialen snel op de juiste plek komen. Supply chain wordt een van de belangrijkste kritische factoren in het productieproces. Dus heb je als onderneming je supply chain goed georganiseerd, dan neem je  een forse voorsprong op de rest.

Tip!: Mijn collega Fred Soers heeft een interesssant artikel geschreven over supply chain issues. Klik hier om het artikel te lezen.

Momenteel is er een enorm tekort aan personeel terwijl we vóór Covid-19 juist een toenemend aantal werklozen zagen. Op zich is het dus vreemd dat er relatief veel mensen geen werk hebben en een werkeloosheidsuitkering ontvangen. Bedrijven hebben dringend mensen nodig, maar kunnen ze niet vinden. De politiek moet hier snel op inspelen. Omscholing van mensen is dus erg belangrijk, maar ook het stimuleren van opleidingen waar in de markt behoefte aan is. De behoefte aan vakmensen zoals, monteurs, schilders, stukadoors, metselaars, etc. neemt toe. Jongeren kunnen op termijn meer geld verdienen met een ambachtelijke beroep, dan met een administratieve baan. Daarnaast zullen we  de mobiliteit van arbeidskrachten binnen de EU moeten verbeteren.

Wat brengt 2022?

Wie zal het zeggen? In 2020 voorspelde nagenoeg iedere econoom een economische crisis. 2021 laat zelfs een groei zien en veel ondernemingen draaien op volle toeren. Het is duidelijk dat Covid-19 ons ook in 2022 blijft beïnvloeden. Alle staatssteun zullen we weer een keer moeten terugbetalen. Helaas zal een aantal bedrijven hiertoe niet in staat zijn. De voorspelling is dat het Bruto Binnenlands Product met 3,5% zal stijgen. De werkeloosheid zal laag blijven, zo’n 3,5%. Door het stoppen van de staatssteun zal het begrotingstekort teruglopen tot 2,3% (5,4% in 2021). De inflatie is in 2021 erg hoog, zelfs boven de 5%. De verwachting is dat de inflatie in 2022 afneemt tot 2%.

Bedrijven moeten rekening houden dat ze vanaf nu geen of beperkte steun van de overheid krijgen. Gelukkig kunnen de meeste bedrijven in Nederland prima op eigen benen staan. Een groot deel van de bedrijven die dat niet kan, zal uiteindelijk niet levensvatbaar meer zijn. Dat betekent dat we zeker weer zullen terugkeren naar een normaal aantal faillissementen. Dit houdt in dat we een stijging gaan zien ten opzichte van de afgelopen jaren waarin het aantal faillissementen extreem laag was.

Door de hoge prijzen en de economische bedrijvigheid zullen de openstaande saldi op debiteuren fors toenemen. Hierdoor komt druk op het werkkapitaal te staan en zullen de debiteurenrisico’s toenemen.

Slotwoord

Nu het klimaat bij zowel financiers van werkkapitaal en kredietverzekeraars positief is, is het verstandig om juist nu actie te ondernemen. Zowel condities en tarieven zijn gunstig en dat zou kunnen veranderen als het economische klimaat er toch anders uit komt te zijn. Praat gerust eens vrijblijvend met de adviseurs van Xolv over de mogelijkheden voor uw onderneming.

Paul van Uden

Algemeen directeur Xolv

Meer weten? Neem contact op.