Xolv blij met staatsgarantie voor kredietverzekeringen

Gepubliceerd op 27/05/2020

In onze vorige nieuwsbrief meldden we u dat een akkoord over een staatsgarantie voor kredietverzekeringen als gevolg van de coronacrisis aanstaande was. We moesten er vervolgens nog een maand op wachten, maar afgelopen dinsdag 26 mei was het dan zo ver: de Europese Commissie keurde de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat goed. In dit artikel zoomen we verder in op de inhoud van de regelingen en geven we onze visie hierop.

Opluchting en blijdschap. Dat waren de voornaamste emoties bij Xolv toen bleek dat de staatsgarantie was goedgekeurd. Want zoals we ook in onze vorige nieuwsbrief schreven: kopen op krediet is de smeerolie van de economie en maatschappij. Het helpt onze klanten om onder dekking te kunnen leveren, waardoor financieringen op debiteuren in stand blijven. Kredietverzekeraars spelen hierbij, zoals staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën vorige maand al zei, ‘een onmisbare rol’. ‘Zonder hen komt de economie snerpend tot stilstand’, voegde hij er aan toe.

De vijf hoofdlijnen van de steunmaatregel

Diezelfde kredietverzekeraars hadden de afgelopen tijd al een voorschot genomen op de aangekondigde steunmaatregel, maar nu kan hier ook definitief en officieel gebruik van gemaakt worden. De precieze details worden binnenkort bekend in een Kamerbrief van het ministerie van Financiën, maar in grote lijnen bestaat de steunmaatregel uit de volgende onderdelen:

  1. De kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
  2. De garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat.
  3. De regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland.
  4. Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Nederlandse staat, tot een bedrag van 1 miljard euro en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard euro kan dekken.
  5. De garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse staat.

Steunmaatregel voor heel 2020

De Nederlandse staat gaat dus optreden als herverzekeraar voor uitstaande leverancierskredieten. Dat doet het Rijk voor 12 miljard van de 110 miljard euro aan kredietlimieten die momenteel in totaal op de Nederlandse markt uitstaan. De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 tot eind 2020. De kredietverzekeraars die op de Nederlandse markt actief zijn, zorgen er via de Nederlandse regeling voor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Kopers van goederen of diensten hoeven daardoor niet vooraf te betalen. 

‘Zeer belangrijke tussenstap’

Een goede zaak, al vinden wij het wel jammer dat de incassotermijn die met 30 dagen was verruimd, nu weer wordt teruggezet naar het oude niveau. In onze ogen was het een mooie geste geweest als deze verruiming (voorlopig) was blijven bestaan. De verzekeraars hebben ons overigens al laten weten dat deze steunmaatregel geen vrijbrief biedt om alle risico’s te verzekeren. Risico’s die voor de coronacrisis al slecht waren, komen nu niet ineens in aanmerking voor een kredietverzekering. Zo blijft de markt goed beschermd.

Wilt u met ons sparren over deze staatsgarantie? Wij staan uiteraard voor u klaar om u meer te vertellen over deze steunmaatregel met betrekking tot uw situatie.

Meer weten? Neem contact op.