Wat moet je nog doen in 2022? Zeven tips voor maximaal voordeel

Gepubliceerd op 08/11/2022

Langzaam maar zeker gaan we de balans opmaken: wat heeft 2022 gebracht, wat kan er beter in 2023, heb je je doelen behaalt, waar moet er bijgestuurd worden? Kun je groeien of maak je juist pas op de plaats? Wat je in ieder geval dit jaar nog kunt doen is deze zeven tips tot je nemen. Dan weet je meteen wat je nog kunt doen (of juist laten) om maximaal financieel voordeel te halen uit je kredietverzekeringspolis of je financiering. Dan kun je dat ook weer afvinken!

Tip 1. Check kredietlimieten en debiteuren

De meeste kredietverzekeringen kennen een verzekeringsjaar van 12 maanden. Dat geldt dus ook voor alle kredietlimieten/checks waarover je kosten betaalt. Het is daarom belangrijk om na te gaan of je alle kredietlimieten echt nodig hebt of dat je er misschien een aantal kunt laten vervallen. Ga ook na met welke debiteuren je wel of niet wenst door te gaan op basis van zelfbeoordeling.

Tip 2. Voorkom een te hoog voorschotbedrag

Het is belangrijk om eventuele veranderingen in je verzekerde omzet tijdig aan ons door te geven. Alleen dan zijn kunnen wij voorschotnota’s voor 2023 goed inschatten. De voorschotnota’s inzake de premie worden voorbelast met 21 procent assurantiebelasting over de geschatte binnenlandse omzet. Over de premie met betrekking tot de omzet in het buitenland betaal je geen assurantiebelasting.

Tip 3. Vraag tijdig uitstel van incasso aan

Rondom de feestdagen komt het vaak voor dat bedrijven slecht bereikbaar zijn en hun rekeningen niet op tijd betalen. Alle kredietverzekeringscontracten kennen een uiterste termijn waarop een incassoprocedure moet worden opgestart. Als je verwacht dat een debiteur niet binnen de gestelde termijnen betaalt, dan is het verstandig om vooraf een uitstel van het incasso aan te vragen bij de kredietverzekeraar. Als je dat niet doet, kan je kredietverzekeraar een mogelijke schadeclaim afwijzen.

Tip 4. Schoon je balans op voor betere ratio’s

De post debiteuren is bij de meeste ondernemingen één van de grootste actiefposten op de balans. Het terugbrengen van de grootte van deze post leidt tot een interessante verbetering van de ratio’s op de balans. Besteed daarom nu nog extra aandacht aan het incasseren van vorderingen en denk goed na of je wanbetalers nog kunt laten incasseren door een incassobureau. Je kunt je “niet verzekerde incasso” via Xolv indienen. Een alternatief is het (tijdelijk) verkopen van debiteuren opdat je een betere balanspositie creëert.

Tip 5. Berekenen verzekerde omzet: je hoeft niet alles op te geven

Aan het einde van een verzekeringsjaar moet je de verzekerde omzet aan je kredietverzekeraar op te geven.

Let op! Je hoeft geen opgave te doen over je omzet met:

  • Particulieren
  • Contante betalingen, vooruitbetalingen
  • Overheidsinstellingen, tenzij er sprake is van politieke dekking
  • Een nul-limiet of negatieve toetsing mits deze minder dan één jaar oud is
  • Gelieerde debiteuren (denk aan een moeder- of dochteronderneming), tenzij dit gedekt is onder de polis

Zodra de definitieve omzetopgave is vastgesteld, ontvang je een eindafrekening. Hierin worden de voorschotnota’s verrekend en de eventuele premierestitutie/toeslagregeling vastgesteld.

Tip 6. Check of je polis nog aansluit bij de huidige bedrijfsvoering

Het einde van het jaar is het uitgelezen moment om te checken of de polis nog aansluit bij de huidige bedrijfsvoering. Dit voorkomt verrassingen en verkleint de kans op de afwijzing van een schadeclaim. Check daarom of je bijvoorbeeld gelieerde ondernemingen, onverzekerde landen, fabricage- en contractrisico’s of vooruitbetalingen nog wel wilt meeverzekeren. Controleer ook of de in de verzekeringspolis genoemde maximale betalingscondities, termijnen voor het indienen van incassozaken en schades, nog wel overeenkomen met de praktijk.

Tip 7. Is er sprake van vakantiesluiting, neem dan vooraf actie

Kun je de polisverplichtingen niet binnen de termijnen genoemd in het polisoverzicht nakomen, omdat het bedrijf gesloten is vanwege de jaarlijkse vakantie? Neem dan contact met ons op. Wij dragen een passende oplossing aan. 

Meer weten? Neem contact op.