Zo gaat het aanvraagproces voor een factoringcontract

Gepubliceerd op 01/09/2023

Wij krijgen met regelmaat de vraag hoe het aanvraagproces voor een factoringcontract eruitziet. En hoelang dit duurt. Logische vragen, waar we graag dieper op ingaan. Ben je niet zo’n lezer? Geen probleem, het proces begint namelijk altijd met een kennismaking, waarbij we jouw wensen en vragen doornemen. We kijken dan ook meteen of de activiteiten van jouw onderneming in principe geschikt zijn voor financiering via factoring. Waar we naar vragen?

  1. Zijn de afnemers bedrijven? Vorderingen op particulieren komen niet in aanmerking.
  2. Hebben de facturen betrekking op afgeronde prestaties?
  3. Is er sprake van een redelijke spreiding in de debiteurenportefeuille?
  4. Is de kredietwaardigheid van de afnemers voldoende?

Als de meeste van deze vragen op een ‘ja’ kunnen rekenen, kan het verzamelen van de benodigde informatie beginnen. Dan denk je in ieder geval aan: 

  • Recente jaarstukken
  • Tussentijdse cijfers en mogelijk een liquiditeitsbegroting
  • Debiteuren- en crediteurenlijsten
  • Voorbeeld-factuur

Wij gaan de stukken analyseren en stellen een beknopt informatiememorandum (IM) op. Daarin staat informatie over de onderneming, de activiteiten en de markt waarin zij zich begeeft. Ook beschrijven we de financieringsbehoefte en maken we een analyse van de debiteurenportefeuille (en eventueel de voorraadpositie). Met dit IM benaderen we maximaal drie financiers en vragen we of ze een offerte uit willen brengen. Op dit punt zijn we zo’n twee weken onderweg. Tenminste: als alle informatie op tijd en volledig werd aangeleverd natuurlijk. De financiers hebben over het algemeen nog een week nodig om een offerte uit te brengen. 

En dan?

We gaan de offertes vergelijken op basis van de voorwaarden en condities. Denk daarbij aan rentetarieven, bijkomende kosten, de hoogte van de financiering en de gevraagde zekerheden. Vaak onderhandelen we nog over deze zaken en brengen de financiers een aangepaste offerte uit. Natuurlijk kies jij als ondernemer uiteindelijk zelf voor de offerte die het beste past. Na ondertekening van de definitieve offerte gaat het formele goedkeuringstraject beginnen. Dat duurt ongeveer twee tot vier weken. Bij grotere kredietaanvragen vindt er vaak nog een audit plaats door de financier, waarbij dieper ingegaan wordt op de debiteurenportefeuille en de bijbehorende bedrijfsprocessen.

Akkoord?

Wanneer dit allemaal akkoord is, worden de formele overeenkomsten opgemaakt. Na ondertekening begint de opstart van de samenwerking. Dit neemt, afhankelijk van de complexheid van de overeenkomst 2 tot 6 weken in beslag. Daarna wordt de eerste financiering beschikbaar gesteld, waarbij vaak de bestaande financier als eerste afgelost wordt, waarna de factorfinanciering dagelijks beschikbaar is. Alles bij elkaar duurt het traject van de eerste kennismaking tot het beschikbaar stellen van de financiering zeven tot dertien weken. Sneller kan ook, maar langzamer is meestal niet wenselijk.

Nog vragen? Stel ze gerust aan onze specialisten!

Meer weten? Neem contact op.