Zo maakt u een post-corona financieringsplan

Gepubliceerd op 19/05/2021

Na een periode waarin een deel van de economie heeft stilgestaan moet uw bedrijf zich weer voorbereiden op het nieuwe normaal. Door de liquiditeitspositie in kaart te brengen weet u wat de levensvatbaarheid van uw onderneming is. Xolv helpt u met het opstellen van een post-corona financieringsplan die de verwachte kosten en inkomsten inventariseert. Hiermee creëert u inzicht in de financiële status van uw onderneming.

Steun van de overheid

Medio maart 2020 leek de wereld  ineens stil te staan. Corona kreeg vat op de economie, ons sociale leven en was er veel onzekerheid. Gelukkig was de Nederlandse regering zeer snel met het optuigen van een groot aantal maatregelen die moesten voorkomen dat bedrijven zouden omvallen. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en heeft de overheid tientallen miljarden in het bedrijfsleven geïnvesteerd. Zo werd er in 2020 alleen al EUR 15 miljard uitgegeven aan NOW-subsidies. Daarnaast heeft het Nederlandse bedrijfsleven voor bijna hetzelfde bedrag loon- en omzetbelastingen uitgesteld. Mede hierdoor wisten veel bedrijven de crisis door te komen en was het aantal faillissementen de laatste 5 kwartalen historisch laag.

Terugbetaling schulden

Zoals het er nu naar uitziet komt er per 30 juni een einde aan de meeste regelingen. De NOW loopt af en belastingen moet u weer tijdig en volledig betalen. Dit legt druk op de kaspositie van uw bedrijf. De grootste uitdaging wordt echter het terugbetalen van de tijdens corona ontstane schulden. Dat zijn niet alleen belastingschulden, maar ook uitgestelde aflossingsverplichtingen op bankleningen, achterstallige huurbetalingen en opgelopen schulden aan leveranciers.

Aflossen van betalingsachterstanden

Per 1 oktober moet uw bedrijf een begin maken met het aflossen van de belastingachterstanden. Dat moet in 36 maanden gebeuren. Dit zal zeker voor de zwaarst getroffen sectoren als horeca, leisure, cultuur maar ook voor de vele zelfstandige winkeliers in veel gevallen een onmogelijke opgave zijn. Daarom heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een beroep gedaan op de demissionaire regering om de termijn te verlengen tot 5 jaar. Zover is het echter nog niet. Om een indruk te krijgen van de omvang van die schulden: het gemiddelde kleinbedrijf (10-49 medewerkers) heeft een belastingschuld van EUR 177.000 en het gemiddelde middenbedrijf (50-249 medewerkers) zelfs EUR 865.000. Daar komen alle andere achterstanden nog bij. Veel ondernemingen zullen ook nog een deel van de ontvangen NOW-subsidie moeten terugbetalen. Van dat laatste is nog niet bekend hoe en wanneer dat moet. In verband met bovengenoemde problematiek heeft de NBA ook voorgesteld om een door de Staat gegarandeerd herstartkrediet beschikbaar te stellen waarmee de ondernemingen de verplichte aflossingen (deels) kunnen financieren. Want wanneer één bedrijf in de keten in de problemen komt, komt de rest dat mogelijk ook.

Stappenplan voor post-corona financiering

Met het volgende stappenplan bereidt u uw onderneming voor op de volgende fase na corona en kunt u een knoop doorhakken: heropenen, saneren of stoppen.

1. Maak een herstel

Hoe verwacht u dat de omzet zich zal ontwikkelen. Stijgen de inkoopkosten? Kijk dan naar besparingsmogelijkheden. Zet dit alles in een begroting voor ten minste de komende 24 maanden. Maak hierbij ook een senitiviteits-analyse voor het geval het tegenvalt. Maar ook als het meevalt heeft dit consequenties voor de bedrijfsvoering en financiering.

2. Maak een liquiditeitsbegroting

Dit doet u op basis van het herstartplan. Hou daarbij rekening met het feit dat uw afnemers mogelijk trager gaan betalen omdat ook zij forse aflossingsverplichtingen hebben. Anderzijds zult u uw eigen leveranciers mogelijk sneller moeten betalen omdat ook zij hetzelfde probleem hebben. De liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de verwachte financieringsbehoefte en of de bestaande financiering voldoende is.

3. Strak debiteurenbeheer

Verscherp het zicht op uw debiteuren. Houd er rekening mee dat een deel van uw afnemers het zwaar gaat krijgen. Wees ook alert op veranderend betaalgedrag en maak waar nodig nieuwe, duidelijke afspraken. Hou daarnaast goed contact met uw kredietverzekeraar. Voor het geval u niet verzekerd bent, overweeg dan alsnog om uw debiteuren te verzekeren. Deze tijd vraagt erom.

4. Toets uw financieringsstructuur

De toekomst ziet er ongetwijfeld heel anders uit dan het (recente) verleden. Een grote kans dat uw huidige financiering niet meer past bij de behoeften van het bedrijf in de nabije toekomst. Trek tijdig aan de bel bij uw bankier, want ook zij krijgen het druk en hebben te maken met langere doorlooptijden. Ook is het een goed moment om eens naar andere financiers te kijken die wellicht een betere oplossing hebben.

5. Geen toekomst?

Maak ook dan een plan. In het ergste geval komt u tot de conclusie dat er voor uw onderneming in de huidige vorm onvoldoende toekomst is. De schulden en vaste kosten zijn te hoog en de verwachte omzet te laag. Maak dan ook een plan om de onderneming te beëindigen. Wellicht is verkoop een oplossing en zo niet, dan kennen we sinds dit jaar in Nederland de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) waarmee schulden beter te saneren zijn dan vroeger. Met een plan beperk je de schade en is er wellicht in een andere vorm toch weer een toekomst.

Meer weten?

Wilt u de liquiditeitspositie van uw onderneming in kaart brengen en de levensvatbaarheid van uw onderneming bepalen? De professionals van Xolv Finance adviseren u graag bij het opstellen van een post-corona financieringsplan. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier en wij creëren inzicht in de financiële status van uw onderneming!

Meer weten? Neem contact op.