Zo vraagt u makkelijk(er) btw terug van niet-betaalde facturen

Gepubliceerd op 26/09/2019

Soms blijven facturen van uw klanten onbetaald. In de meeste gevallen is de btw die op deze facturen is berekend al netjes door u voorgeschoten aan uw vrienden van de Belastingdienst. Maar hoe gaat u om met deze btw wanneer blijkt dat de factuur helemaal niet meer zal worden betaald door uw klant?

Goed nieuws: regeling vereenvoudigd!

Tot voor kort kon u btw op deze zogenoemde oninbare vorderingen alleen terugvragen via een ingewikkelde regeling. Via een omslachtige procedure moest je als leverancier bij de inspecteur van de Belastingdienst schriftelijk (!) voldoende aannemelijk maken dat jouw klant een factuur niet had betaald en dit ook niet meer zou gaan doen. Maar, u voelt ‘m al aankomen… Deze specifieke btw-regeling voor oninbare vorderingen is nog niet zo lang geleden flink vereenvoudigd. Gelukkig maar!

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • In de nieuwe regeling is het niet langer nodig om een apart verzoek in te dienen voor een teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. De btw op facturen die niet betaald gaan worden, kan worden teruggevraagd in de reguliere btw-aangifte.
  • In de praktijk bleek het lastig aannemelijk te maken dat een factuur niet meer zal worden betaald. Daarom is in de nieuwe regeling voor oninbare vorderingen bepaald dat voor btw-doeleinden een factuur geacht wordt oninbaar te zijn uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. In de praktijk betekent dit dat de btw één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn kan worden teruggevraagd. Als geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
  • Hetzelfde geldt voor facturen die gedeeltelijk onbetaald blijven; één jaar na het opeisbaar worden hiervan kan onder voorwaarden de btw worden teruggevraagd. Het hoeft op dat moment nog niet vast te staan dat deze factuur definitief niet meer betaald wordt. Als de factuur later alsnog (volledig) betaald wordt, dient de teruggevraagde btw alsnog door u te worden voldaan aan de Belastingdienst.
  • Zoals voor de meeste btw-regelingen geldt ook voor deze specifieke regeling een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld in geval van factoring of bij uitreiking van creditfacturen. Het is daarom ook met de nieuwe regeling belangrijk om per onbetaalde factuur kritisch na te gaan of btw kan worden teruggevraagd en onder welke voorwaarden.

Conclusie en advies

De conclusie van deze nieuwe regeling is simpel: voor u als ondernemer is het een stuk makkelijker geworden om de reeds betaalde btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Ons advies is om de termijn van een jaar goed te monitoren en daarna direct actie te ondernemen richting de Belastingdienst. Bekijk wel per factuur kritisch of de btw daadwerkelijk kan worden teruggevraagd.

Heeft u daarbij hulp nodig? Onze partner Taxperience assisteert u graag bij vraagstukken op het gebied van btw en andere fiscale zaken.

Meer weten? Neem contact op.