Onderwerp: algemeen/economie

Wereld Xolv

Verzekeren afnemers in risicolanden

Naast de aanhoudende oorlog tussen Oekraïne en Rusland is er een nieuw ernstig conflict bij gekomen, de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Het meest verschrikkelijke van deze oorlog is het persoonlijk leed onder de burgerbevolking en de vele doden en gewonden die het met zich meebrengt.

Gepubliceerd op 06/11/2023

MKB xolb

MKB’er is de weg kwijt

We hebben al vaker geschreven over de problemen die ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van financiering voor hun bedrijf. Het blijkt dat het de laatste tien, vijftien jaar steeds lastiger is geworden om via de gebruikelijke kanalen bedrijfsfinancieringen aan te trekken. We doelen hierbij op de algemene banken. Hiervan hebben we er in Nederland niet veel meer. We hebben het over ABN AMRO, ING en Rabobank en wellicht dat we de Volksbank ook nog mee kunnen tellen. Met name de eerste drie, met een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 80%, hebben zich de laatste decennia steeds verder uit de markt voor MKB-bedrijfsfinancieringen teruggetrokken. Terwijl de markt groeide, nam de kredietverlening aan het MKB in die periode met 16% af. Het aantal financieringen kleiner dan € 250.000 is in die periode zelfs met 40% afgenomen.

Gepubliceerd op 06/11/2023

Xolv politiek risico

Is het verstandig om politieke dekking mee te verzekeren?

Ook kredietwaardige internationale afnemers, kunnen soms buiten hun schuld om geen betalingen doen. Denk maar aan een situatie in een land waar oorlog uitbreekt. We hoeven je niet uit te leggen dat je als leverancier forse risico’s loopt door niet-betaalde facturen. En ja, je kunt je verzekeren tegen politieke instabiele situaties in het land van je afnemer. Maar wat is er dan precies verzekerd?

Gepubliceerd op 06/11/2023

Faillisement Xolv

Incasso: leveranciers aan retailbranche 

Je kunt dit jaar geen krant meer openslaan of er staat wel een artikel in over een bedrijf of bedrijvengroep in zwaar weer. Als belangrijkste oorzaken gelden het aflopen van de grote steunprogramma’s in 2022 in combinatie met de hoge energieprijzen, hoge rente en de (bijna) recessie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het verplicht terugbetalen van de uitgestelde belastingschulden speelt ongetwijfeld ook een grote rol. Wat bijzonder opvalt is dat er veel grote maar ook kleinere, minder bekende, retailketens dit jaar in de problemen zijn gekomen.

Gepubliceerd op 10/10/2023

WHOA Xolv

WHOA is een hot topic

Door de media-aandacht over de grotere retailers die in zwaar weer verkeren, is de WHOA bekender geworden onder een breder publiek. Denk maar aan Big Bazar en ook voetbalclubs ADO Den Haag en VVV Venlo. Maar over het algemeen zijn deze procedures niet openbaar en is het grote publiek niet op de hoogte van een WHOA-traject. 

Gepubliceerd op 10/10/2023

Retail Xolv

Wat is er aan de hand in de retailsector?

Verzekeraars geven al enige tijd aan dat het aantal faillissementen zal gaan toenemen, toch duurde het lang voordat we echt een toename zagen. Na de zomervakantie van 2022 namen non-betalingen, incassozaken en betalingsregelingen toe. Pas vanaf tweede kwartaal 2023 zagen we de eerste grote faillissementen en insolventies in het nieuws verschijnen. Met name de retailsector wordt nu hard geraakt.

Gepubliceerd op 10/10/2023

Aanvullende dekking voor afnemers met een 0-limiet of een gedeeltelijke limiet

Naast de Top-Up dekking van de traditionele kredietverzekeraars zijn er de afgelopen jaren nieuwe toetreders op de markt gekomen met nieuwe producten. Zowel bestaande als nieuwe verzekeraars zoeken naar mogelijkheden om hun relaties nog beter van dienst te zijn. Die ontwikkeling op de kredietverzekeringsmarkt leidt tot steeds meer innovatieve producten op maat. Welke oplossingen zijn dit? En wat voor kansen bieden ze aan jouw organisatie? We zoomen in op de mogelijkheden voor Top-Up dekking.

Gepubliceerd op 01/09/2023

Milde recessie

Hoe overleeft jouw bedrijf de milde recessie?

Nederland is officieel in een economische recessie beland. Het eerste en tweede kwartaal van 2023 lieten een daling zien ten opzichte van 2022 en dan is er sprake van een recessie. Het zijn geen dramatische dalingen: in kwartaal 1 ging het om 0.4% en in kwartaal twee 0.3%. Niet dramatisch, omdat het aantal faillissementen en het aantal werklozen nog steeds relatief laag is. Die lichte afname van de economische bedrijvigheid brengt wellicht de arbeidsmarkt weer enigszins in balans. 

Gepubliceerd op 01/09/2023

MKB Staatsbank. Een goed idee?

Gepubliceerd op 06/06/2023

Goed voorbereid op vakantie zodat je echt tot rust komt 

Gepubliceerd op 06/06/2023