Onderwerp: werkkapitaalfinanciering

5 grote voordelen van factoring

Wij krijgen vaak de vraag wat de voordelen van factoring zijn. Dat zijn er best veel, maar laten we hier maar eens de belangrijkste opsommen:

Gepubliceerd op 05/12/2022

Werkkapitaal

Tegen de stroom in

Het economisch tij lijkt op veel fronten te gaan keren. Energieprijzen bevinden zich op historische hoogtes, de rente, nog niet zolang negatief, stijgt met vele procentpunten en blijft dat de komende maanden ook nog doen. Tot overmaat van ramp zorgt de oorlog in Oekraïne voor tekorten op veel gebieden en de onduidelijkheid over de afloop daarvan zorgt voor veel extra onzekerheid in de markt. Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo laag geweest als nu. In sectoren waar het nog crescendo gaat, kunnen vacatures niet Ingevuld worden en stijgen de lonen met soms wel 10% of meer. Voor zover we nog niet al in een recessie zitten, zal die zeker op korte termijn komen.

Gepubliceerd op 04/10/2022

financiering-voorraad

Factoring ook geschikt voor financieren voorraden

Factoring is de laatste 10 jaar sterk in populariteit toegenomen. Daar zijn veel oorzaken voor. Enerzijds stellen de grootbanken zich steeds terughoudender op bij het verstrekken van werkkapitaalfinancieringen door strengere regels van de toezichthouder. Anderzijds heeft deze populariteit ook te maken met de verbetering van het product. Er zijn steeds meer innovatieve partijen op de markt verschenen, waardoor het factoring-product klantvriendelijker is geworden en zeker ook goedkoper. Hierdoor zijn de kosten van factoring vaak vergelijkbaar met die van een normaal bedrijfskrediet.

Gepubliceerd op 06/09/2022

factoring

4 nadelen van factoring: de meest voorkomende argumenten

Factoring bestaat al vele decennia, maar heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dit komt doordat de algemene banken sinds 2017, als gevolg van nieuwe Basel-normen, terughoudender zijn met het verstrekken van kortlopende kredieten aan het bedrijfsleven. Toch bestaan er nog steeds een aantal misverstanden over deze moderne vorm van financieren. In dit artikel behandelen we de 4 meest voorkomende argumenten tegen factoring.

Gepubliceerd op 21/06/2022

Financiering

Financiering van groei: stapelen?

Het voorjaar is begonnen en het lijkt erop dat de coronacrisis na ruim 2 jaar grotendeels achter ons ligt. We worden weliswaar geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de invasie van Rusland in Oekraïne, maar er zijn legio bedrijven die daar niet door geraakt worden. Wel zien we veel onzekerheden in de markt die van invloed zijn op huidige financieringen. In dit artikel bespreken we de alternatieven en gaan we dieper in op de voordelen van een stapelfinanciering.

Gepubliceerd op 12/05/2022

online marktplaatsen

Zo financiert u omzet op online marktplaatsen

De afgelopen twintig jaar zien we dat verkopen via het internet een steeds grotere rol zijn gaan spelen. De laatste 5 jaar zien we een nieuwe ontwikkeling: de verkopen via online marktplaatsen. In dit artikel leggen we uit wat de werkwijze is van dit bedrijfsmodel en hoe de financiering in zijn werk gaat.

Gepubliceerd op 20/04/2022

coronasteun

Einde coronasteun: creëer inzicht in uw financiële situatie met een businessplan

Begin april stopt het kabinet met het coronasteunpakket. Dit betekent dat ondernemers hun belastingschuld moeten gaan terugbetalen en voor een enorme financiële uitdaging staan. Een goed onderbouwd businessplan biedt uitkomst!

Gepubliceerd op 22/03/2022

Automatiseren en werkkapitaal

De voordelen van automatiseren bij het optimaliseren van uw werkkapitaal

Waarschijnlijk is bedrijfsautomatisering niet het eerste waar u aan denkt wanneer het onderwerp werkkapitaalfinanciering ter sprake komt. Toch zijn dit twee zaken die wel degelijk met elkaar te maken hebben. In dit artikel geeft Fred Soers, managing partner van Xolv, zijn visie op de ontwikkelingen in de markt rondom het automatiseren van werkkapitaalprocessen. Waar vroeger, heel vroeger, de communicatie met de bankier per brief ging, gaat tegenwoordig alles elektronisch. Niet alleen de dagelijkse communicatie, die per e-mail of zelfs per WhatsApp gaat, maar zelfs de hele contractvorming, gaat steeds vaker langs de elektronische weg. Bijvoorbeeld via online portals waarin financiers de contractstukken ’delen’. Voor deze vorm van communicatie met de financier zijn geen geavanceerde hulpmiddelen nodig. E-mail en een internetbrowser voldoen meestal wel. Zolang een onderneming zich financiert met leningen en een standaard bankkrediet, stelt de bankier geen hoge eisen aan de automatisering van de kredietnemer.

Gepubliceerd op 14/02/2022

Help, de supply-chain zit verstopt!

Sinds het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 staat de wereld op zijn kop. In de eerste maanden brak er grote paniek uit. De algemene gedachte was dat de economie tot stilstand zou komen, er massaontslagen zouden vallen en het aantal faillissementen tot recordhoogte zou stijgen. Dit bleek reuze mee te vallen. Wel ontstonden er in de wereldwijde ketens opstoppingen doordat eerst de vraag wegviel, maar niet veel later weer aantrok. In dit artikel leest u onze visie op deze ontwikkelingen en hoe u kunt beschikken over voldoende werkkapitaal om uw onderneming maximaal te laten groeien.

Gepubliceerd op 08/12/2021

Kredietverzekering belangrijk instrument om handel te faciliteren

Nederland is van oudsher een land van handelaren. Tegenwoordig houdt een groot deel van de mkb-bedrijven zich bezig met handel. Dit houdt in dat zij in veel gevallen niet zelf produceren, of dat ze in ieder geval een aanzienlijk deel van hun product ergens anders laten produceren. Deze bedrijven kopen producten in nadat ze de orders hebben ontvangen, maar soms ook al daarvoor, waardoor ze bewust enig voorraadrisico lopen. Kredietverzekeringen kunnen een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat de handel stil komt te liggen. In dit artikel leggen wij uit hoe een kredietverzekering de handel bespoedigt en ervoor zorgt dat de financiering makkelijker gaat.

Gepubliceerd op 19/11/2021