Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer: meer rendement uit uw werkkapitaal

Goed debiteurenbeheer, de juiste ‘tools’ en het consequent uitvoeren van de procedures met de juiste mensen gaan hand in hand. Daarmee worden uw facturen sneller betaald en houdt u de cashflow op peil. Niet zelden wordt debiteurenbeheer er een beetje bijgedaan, terwijl dit proces staat of valt met het consequent uitvoeren van een aantal taken. Wanneer u het debiteurenbeheer uitbesteedt is er nooit sprake van ‘te weinig tijd’ en gaat het ook tijdens vakanties en bij ziekte gewoon door. En om het u nog gemakkelijker te maken kunnen uw gegevens vanuit elk boekhoudpakket veilig worden verwerkt.

Hoe optimaliseert Xolv uw debiteurenbeheer?

 • Analyse van de debiteurenportefeuille en de huidige processen/tools
 • Inventarisatie van wensen/behoeften inzake de benadering van uw klanten
 • Structurering van het proces
 • Implementatie van de afgesproken structuur
 • Uitvoering van het afgesproken debiteurenbeheer-proces
 • Periodieke rapportage en bespreking van de debiteurenportefeuille
 • Periodieke evaluatie

Debiteurenbeheer

Waarom debiteurenbeheer door Xolv?

Debiteurenbeheer betekent relatiebeheer. Als verlengstuk nemen we uit naam van uw organisatie tactvol contact op met uw klanten.

 • Klanttevredenheid wordt hoger door de vroegtijdige signalering en oplossing van klachten. Een klacht leidt tot non-betaling van uw facturen
 • Door de structuur en opvolging is er continuïteit. Ook in geval van ziekte, vakantie of andere prioriteiten gaat debiteurenbeheer door Xolv altijd door
 • Goedkoper dan dat u het zelf of een werknemer als deeltaak erbij laat doen. Geen loon- en werkplekkosten
 • Debiteurenbeheer is ons vak en u kunt zich 100% focussen op uw kernactiviteiten
 • Door efficiënt debiteurenbeheer toename werkkapitaal en vermindering financieringslasten

Meer weten? Neem contact op.