Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Goed debiteurenbeheer is essentieel voor een gezonde liquiditeit van uw onderneming. Het gebruik van de juiste ‘tools’ en het consequent uitvoeren van de procedures door en met de juiste mensen, zijn hierbij onmisbaar. Goed debiteurenbeheer betekent een optimale cashflow, wat u in staat stelt alle kansen maximaal te benutten.

Debiteurenbeheer: meer rendement uit uw werkkapitaal

Wat is debiteurenbeheer?

Wat is debiteurenbeheer? Het woord zegt het al: het beheer van uw debiteuren. Het is het proces om uw openstaande facturen tijdig betaald te krijgen. Goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat uw facturen sneller betaald worden zodat u de cashflow op peil houdt. Het proces begint al vóórdat u een overeenkomst aangaat met uw klant. Tijdig, gedegen én consequent handelen is van cruciaal belang, naast het gebruik van de juiste debiteurenbeheer software. In dit artikel leest u meer over debiteurenbeheer software.

Niet zelden wordt debiteurenbeheer er een beetje bijgedaan, terwijl dit proces staat of valt met het consequent uitvoeren van een aantal taken. Het debiteurenbeheer uitbesteden zorgt ervoor dat er nooit sprake is van ‘te weinig tijd’ en bovendien gaat het ook tijdens vakanties en bij ziekte gewoon door. En om het u nog gemakkelijker te maken kunnen uw gegevens vanuit elk boekhoudpakket veilig worden verwerkt. Overweegt u om uw debiteurenbeheer uit te besteden? Lees dan dit artikel.

Hoe optimaliseert u uw debiteurenbeheer?

Optimalisatie van uw debiteurenbeheer valt of staat met de juiste mensen en de juiste tools. Wat betekent dat concreet voor u en wat kunnen wij daarin voor u betekenen? Wij verzorgen voor u het volgende:

  • Analyse van uw debiteurenportefeuille, de huidige processen en tools
  • Inventarisatie van uw wensen en behoeften met betrekking tot het benaderen van uw klanten
  • Structurering van het gehele proces debiteurenbeheer
  • Implementatie van de overeengekomen structuur
  • Uitvoering van het afgesproken debiteurenbeheerproces
  • Periodieke rapportage en bespreking van de debiteurenportefeuille
  • Periodieke evaluatie

 Proces debiteurenbeheer in een stroomschema

Waarom debiteurenbeheer via Xolv?

Debiteurenbeheer betekent relatiebeheer. Goed relatiebeheer is oprecht en met persoonlijke aandacht communiceren. Dat heeft binnen onze organisatie absolute prioriteit. Zo ook in het debiteurenbeheerproces én voor wat betreft de communicatie met uw klanten. Zoals hierboven genoemd, het gaat ook om de juiste mensen op de juiste plek: oprechte en persoonlijke aandacht, kennis en kunde, met oog op het uiteindelijke streven en dat is zo snel mogelijk uw geld ontvangen.

Welke resultaten kunt u verwachten?

• Uw klanttevredenheid wordt hoger door de vroegtijdige signalering en oplossing van klachten. Een klacht is een kans maar een niet tijdig gesignaleerde of niet naar tevredenheid opgeloste klacht leidt tot non-betaling van uw facturen
• Door de structuur en opvolging is er continuïteit. Ook in geval van ziekte, vakantie of andere prioriteiten gaat debiteurenbeheer altijd door
• Het is goedkoper dan dat u het zelf doet of dat u een werknemer het er als deeltaak bij laat doen. U bespaart loon- en werkplekkosten
• Debiteurenbeheer is ons vak en u kunt zich 100% focussen op uw kernactiviteiten
• Toename werkkapitaal en vermindering financieringslasten

Meer weten? Neem contact op.